Študijski center za industrijsko demokracijo

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije - 2018

Letni program izobraževanja in usposabljanja v Združenju svetov delavcev Slovenije -2018Dokument

V letni program seminarjev, posvetov in delavnic so vključena osnovna znanja o sistemu delavske participacije, ki so nujna za pravilno razumevanje funkcije in natančno poznavanje vloge ter pristojnosti svetov delavcev v podjetju.

Hkrati so v programu tudi širša temeljna znanja s področja ekonomije, finančnega poslovanja, organizacije, prava gospodarskih družb, delovnega prava, strateškega menedžmenta in korporacijske kulture – skratka tista temeljna znanja, ki so nujno potrebna za uspešno upravljanje sodobnih podjetij.

Na študijskem potovanju in strokovnih srečanjih pri svetih delavcev v podjetjih, pa bomo nabirali izkušnje iz dobre prakse.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70