Študijski center za industrijsko demokracijo

Izobraževanje

KAKO PRIPRAVITI DOBER NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih

Datum seminarja/izobraževanja: 24.3.2018

Na razpisanem seminarju z delavnico bomo predstavili najpomembnejše korake oz. praktični pristop k izdelavi načrta promocije zdravja pri delu, pri čemer bomo še posebej izpostavili proaktivno vlogo svetov delavcev in sindikatov pri tem.

DokumentKAKO PRIPRAVITI DOBER NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih

Elektronska prijavnica

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70