Študijski center za industrijsko demokracijo

Izobraževanje

Družbeno ekonomski vidiki delovanja svetov delavcev v podjetjih

Datum seminarja/izobraževanja: 29.11.2017

Dosedanja praksa kaže, da so sveti delavcev običajno najšibkejši prav pri vključevanju v procese sprejemanja pomembnejših ekonomsko-poslovnih odločitev v podjetjih.

Zato bo osrednji cilj razpisanega izobraževanja predstavnikom delavcev ponuditi kakovostne informacije in znanja o izzivih sodobne ekonomije in ekonomskih vidikih delavskega soupravljanja ter načinih za izboljšanje učinkovitosti svetov delavcev v podjetjih.

V okviru izobraževanja bodo vsekakor dragocena tudi razmišljanja predavatelja, enega od vodilnih sodobnih slovenskih ekonomistov, predvsem o usposobljenosti (moči) ekonomije za spoprijemanje z aktualnimi izzivi ter vlogi delavskega soupravljanja pri tem.

DokumentDružbeno ekonomski vidiki delovanja svetov delavcev v podjetjih

DokumentMožnosti PARKIRANJA

Elektronska prijavnica

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70