Študijski center za industrijsko demokracijo

Izobraževanje

Delavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

Datum seminarja/izobraževanja: 31.8.2017

Letna študijska potovanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije v države EU so postala že tradicionalna in nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov ter dobrih tujih praks na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva.

Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite na študijskem potovanju na Irsko, ki je znana predvsem po zelo spodbudni zakonodaji in ugodnih davčnih olajšavah za razvoj notranjega lastništva ter finančne participacije zaposlenih. Zato bodo njihove izkušnje vsekakor izjemno dragocene za izboljšanje naše prakse.

DokumentDelavsko soupravljanje, finančna participacija in notranje lastništvo na Irskem

Elektronska prijavnica

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70