Študijski center za industrijsko demokracijo

Predsedstvo in generalni sekretar združenja

Člani Predsedstva Združenja svetov delavcev Slovenije, izvoljeno skladno s pravili združenja, so:

  1. Vladimir Šega – Dravske elektrarne Maribor (predsednik)
  2. Dr. Mato Gostiša – član po funkciji (generalni sekretar ZSDSP)
  3. Ksenija Marčič – Adria Airways d.o.o., Ljubljana
  4. Karel Čurman – TKO-Tovarna kovinske opreme Murska Sobota
  5. Tadeja Strupi – Aerodrom Brnik
  6. Peter Kobal – Gorenje d.d. Velenje
  7. Slavko Pungeršič – Revoz d.d. Novo Mesto

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70