Študijski center za industrijsko demokracijo

"Osnove za izrabo letnega dopusta" po 95. členu ZSDU

Kaj je razumeti s pojmom »osnove za izrabo letnega dopusta« po 95. členu ZSDU, h katerim je potrebno soglasje sveta delavcev?

Upoštevajoč določila novega ZDR res ni povsem jasno kaj razumeti pod pojmom »osnove za odločanje o izrabi letnega dopusta in odločanje o drugih odsotnostih z dela«. Kaj so to osnove za določanje trajanja pripadajočega letnega dopusta delavca (npr. starost, invalidnost, delovna doba, število otrok itd.) ali pravice do drugih plačanih in neplačanih odsotnosti z dela (razne osebne okoliščine, praznovanja, zdravstveni razlogi itd.) je še dokaj jasno. Težje pa je v kontekstu novega ZDR razložiti prej omenjeni pojem, ki ga omenjeni zakon sicer ne pozna. Zdi se, da je mogoče edino smiselno razlago najti v t. i. letnem delovnem koledarju oziroma letnem razporedu delovnega časa po 2. odstavku 147. člena ZDR. Samo ta akt je, upoštevajoč določbi 4. odstavka 147. člena ZDR in 1. odstavka 165. člena ZDR , pravzaprav lahko smiselna »osnova za odločanje o izrabi letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela«. Običajno je njegova sestavina tudi t. i. plan kolektivnih dopustov, če je pri delodajalcu taka oblika izrabe letnih dopustov predvidena.

Zgoraj povedano torej pomeni, da mora delodajalec o letnem delovnem koledarju po 2. odstavku 147. člena obvestiti delavce in sindikate, po določbi 95. člena ZSDU pa pred tem obvezno pridobiti soglasje sveta delavcev.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70