Študijski center za industrijsko demokracijo

Aktivna volilna pravica

V naši družbi sta doslej delovali dve ločeni enoti. Mesec dni pred volitvami se je odprla še tretja enota, kjer so zaposleni samo delavci za določen čas 6 mesecev. Na volitvah smo izvolili tudi enega predstavnika iz te enote v svet delavcev. Ali je tem delavcem pripadala aktivna volilna pravica čeprav so zaposleni za določen čas in ni šlo za novoustanovljeno družbo?

Po določbi prvega odstavka 12. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) imajo pravico voliti predstavnike v svet delavcev (aktivna volilna pravica) vsi delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev. Za presojo aktivne volilne pravice torej ni bistveno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, ampak trajanje zaposlitve posameznika v družbi do dneva volitev. Vsi delavci, ki so bili do tega dneva v delovnem razmerju najmanj šest mesecev, imajo pravico voliti svoje predstavnike v svet delavcev. Podobno velja tudi za pasivno volilno pravico (pravica biti izvoljen v svet delavcev). Po določbi 13. člena istega zakona imajo namreč pasivno volilno pravico vsi delavci, ki imajo aktivno volilno pravico in so zaposleni v družbi nepretrgoma najmanj 12 mesecev.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70