Študijski center za industrijsko demokracijo

Delovno mesto po koncu (pol)profesionalnega mandata v svetu delavcev

Ob pogajanjih za participacijski dogovor se nam je zastavilo vprašanje kako urediti status dveh polprofesionalnih članov sveta delavcev po poteku mandata, kajti njuni sedanji delovni mesti takrat verjetno ne bosta več prosti.

Če je član sveta delavcev polprofesionalec, ki opravlja to funkcijo le polovico delovnega časa, polovico pa svoje redno delo, svojega delovnega mesta po koncu mandata iz teh razlogov seveda ne more izgubiti, ker ga formalno sploh nikoli ni zapustil.

Drugače je pri polnih profesionalcih (za 8 ur), ki imajo po koncu mandata le pravico do vrnitve na drugo ustrezno (ne pa na isto) delovno mesto, razen če je tako posebej dogovorjeno s participacijskim dogovorom. Zato je treba v primeru (pol)profesionalizacije članov sveta delavcev vprašanju delovnega mesta po koncu mandata posvetiti posebno pozornost v okviru pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za poklicno opravljanje teh funkcij. V tem okviru je zlasti treba poskrbeti za možnost permamnentnega izobraževanja in usposabljanja teh članov v okviru svojega poklica tudi v času trajanja profesionalnega mandata , tako da ne izgubijo stika s stroko in so po koncu mandata pri delodajalcu lažje »zaposljivi«.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70