Študijski center za industrijsko demokracijo

Glasovanje na zboru delavcev

Na zboru delavcev nove hčerinske družbe želimo v skladu z ZSDU dobiti stališče zaposlenih v zvezi z oblikovanjem sveta delavcev. Ker menimo, da je pri 350 zaposlenih "ročno" preštevanje glasov (javno glasovanje) dokaj neprikladno, nas zanima, ali obstaja kakšna alternativa (tajno glasovanje - glasovalne skrinjice)?

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki je sploh edini zakonski predpis, ki vsebuje določbe o zboru delavcev, glasovanja na zboru delavcev ne ureja posebej, pač pa njegovo ureditev prepušča poslovniku sveta delavcev (3. odst. 73. člena). Če gre za prvi sklic zbora zaradi oblikovanja sveta delavcev v novoustanovljenem podjetju, pa je priporočljivo, da zbor

delavcev najprej sprejme svoj poslovnik (prva točka dnevnega reda) in v njem uredi tudi to vprašanje.

Način izvedbe glasovanja na zboru delavcev je torej predmet avtonomne ureditve v splošnih aktih. Zato je seveda načeloma možno predvideti tudi tajno glasovanje z glasovnicami. Vendar pa po našem mnenju tak način glasovanja na zboru delavcev ni najbolj primeren iz povsem praktičnih razlogov.

V primeru tajnega glasovanja je namreč potreben določen čas, da se glasovnice preštejejo, tako da ni možna takojšnja razglasitev rezultatov glasovanja. Prav to pa je element, ki govori proti uporabi takšnega načina glasovanja. Ni namreč verjetno, da bi bili prisotni na zboru pripravljeni dalj časa čakati na izide glasovanja po končanem delu zbora. Sklepi zbora pa morajo biti znani in razglašeni preden se zbor razide.

Kljub vsemu je torej iz povsem praktičnih razlogov na zboru delavcev najprimerneje uporabiti javno glasovanje z dviganjem rok.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70