Študijski center za industrijsko demokracijo

Izvolitev člana nadzornega sveta

Dva kandidata za člana nadzornega sveta sta pri glasovanju v svetu delavcev dobila enako število glasov, pri čemer poslovnik sveta delavcev ne predvideva t. i. drugega kroga glasovanja. Kako rešiti nastalo situacijo?

Po določbi 3. odst. 79. člena ZSDU se način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, podrobneje uredi s poslovnikom sveta delavcev. V danem primeru imamo torej opravka s pravno praznino, ki jo je mogoče rešiti le z analogno uporabo drugih ustreznih določil ZSDU. V tem smislu pride v poštev predvsem določba 2. odst. 42. člena ZSDU, ki se sicer nanaša na volitve članov sveta delavcev. Po tej določbi je v primeru enakega števila glasov na volitvah izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v družbi.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70