Študijski center za industrijsko demokracijo

Mandat sindikalnega zaupnika

Znotraj družbe imamo organiziran sindikat. Sindikalni zaupnik je imel mandat do septembra 2004. Od izteka njegovega mandata pa do današnjega dne so se sicer zbirale kandidature za izvedbo novih volitev, vendar se je celoten postopek ustavil pri zbiranju kandidatov. Drugih aktivnosti, kolikor mi je poznano, v družbi ni bilo. Kot kadrovsko delavko me zanima, ali sindikalni zaupnik lahko še naprej deluje v tej vlogi, čeprav mu je mandat potekel. Ureditev v statutu oziroma pravilih sindikata družbe mi ni poznana. Sindikalni zaupnik pojasnjuje, da sme še vedno opravljati to funkcijo, in sicer do izvedbe ponovnih volitev, s čimer pa se ne sama strinjam. Odgovor na postavljeno vprašanje je za nas pomemben, saj je znotraj družbe v pripravi program tehnoloških presežkov delavcev, kar pomeni, da bo v postopek potrebno vključiti tudi sindikat oz. sindikalnega poverjenika - seveda če ima mandat.

Skladno z načelom sindikalne svobode je notranja organiziranost sindikata (vključno z imenovanjem sindikalnih zaupnikov in trajanjem njihovega mandata) interno vprašanje, v katerega delodajalec ne more posegati. Z vidika delodajalca je bistveno le obvestilo sindikata o imenovanju sindikalnega zaupnika v smislu določbe 2. odstavka 208. člena ZDR. Dokler sindikat ne prekliče prejšnjega obvestila, je torej le-to za delodajalca obvezujoče, razen če je bilo v njem izrecno določeno obdobje, za katerega je bil sindikalni zaupnik imenovan. Le v tem primeru bi lahko šteli, da mu delodajalec po tem roku ni več dolžan zagotavljati statusa in pravic, ki izhajajo iz njegove funkcije.

Če torej menite, da konkretni sindikalni zaupnik dejansko ni več v tej vlogi, trajanje njegovega mandata pa v obvestilu delodajalcu ni bil določeno, je najbolje zahtevati uradno stališče pristojnega organa konkretnega sindikata, ali in do kdaj bo konkretni sindikalni zaupnik ostal v tej funkciji. V vsakem primeru pa ne gre spregledati določbe 2. odstavka ZDR, ki sindikalnim zaupnikom zagotavlja varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi brez soglasja sindikata še eno leto po prenehanju funkcije.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70