Študijski center za industrijsko demokracijo

Namestniki članov sveta delavcev

V kakšnih primerih oz. situacijah lahko namestniki zamenjajo člane sveta delavcev. V podjetju smo namreč izvolili 5 članov sveta delavcev in 5 namestnikov. Na eni od sej pa se je pojavil problem nesklepčnosti zaradi bolezenske odsotnosti enega člana, zaradi službene zadržanosti drugega in zaradi pasivnosti in želje po odstopu tretjega člana sveta delavcev. Ali v takih situacijah lahko manjkajoče člane sveta delavcev nadomestijo njihovi namestniki?

Treba je poudariti, da zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) instituta "namestnikov članov sveta delavcev" ne pozna. Po zakonu torej člani sveta delavcev ne morejo imeti svojih namestnikov, ki bi lahko veljavno odločali kot polnopravni člani v primeru odsotnosti posameznih članov.

Le v primeru, ko posameznemu članu sveta delavcev preneha mandat iz kakršnegakoli razloga po 46. členu ZSDU, postane namesto njega za preostanek mandatne dobe član sveta delavcev tisti kandidat za člana sveta delavcev, ki je med neizvoljenimi kandidati za člane sveta delavcev na volitvah dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5% glasov tistih, ki so glasovali. To je edina oblika nekakšnega "nadomestnega" članstva, ki ga pozna ZSDU (glej 47. ZSDU).

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju sicer pozna le institut "namestnika predsednika sveta delavcev", ki ga ureja v določbi 2. odstavka 55. člena. Vendar pa je treba opozoriti, da je tudi namestnik predsednika sveta delavcev, tako kot predsednik, izvoljen (na prvi seji sveta delavcev) izmed članov sveta delavcev, in se ne voli posebej na splošnih volitvah.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70