Študijski center za industrijsko demokracijo

Odločitev SD o "vetu" in njene pravne posledice

Ali se da »veto« na odločitev delodajalca s sklepom sveta delavcev, ali je tudi kakšen drugačen način? Kaj storiti, če delodajalec »veta« ne upošteva?

Začasno zadržanje odločitve delodajalca oziroma tako imenovani veto (ne gre namreč za »veto« v pravem pomenu besede, ampak samo za začasen ukrep) po 98. členu ZSDU je lahko sprejet samo s sklepom sveta delavcev. Pri tem velja opozoriti, da mora svet delavcev po določbi prvega odstavka istega člena istočasno sprožiti tudi arbitražni postopek. Za sprožitev arbitražnega postopka pa se uporablja določba 102. člena ZSDU.

Po določbi 2. odstavka 98. člena ZSDU delodajalec v tem primeru ne more izvršiti odločitve vse do dokončne odločitve arbitraže. Če delodajalec odločitev kljub temu izvrši, je takšna odločitev nična, kar je mogoče uveljaviti prav tako preko arbitraže ali, če takšna rešitev spora ni možna, preko sodišča (ugotovitev ničnosti in vrnitev v prejšnje stanje z vsemi pravnimi posledicami). Poleg tega pa sta podjetje kot pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe odgovorna za prekršek po 19. točki 107. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70