Študijski center za industrijsko demokracijo

Plačilo (pol)profesionalnega člana sveta delavcev

Zanima nas ali podjetje plačuje (pol)profesinoalnega člana sveta delavcev iz sredstev, ki so namenjena svetu delavcev ali pa ga mora plačati iz " ostalih" sredstev?

Določba 1. odstavka 65. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) pravi: »Delodajalec krije nujne stroške za delo sveta delavcev, najmanj pa stroške potrebnih prostorov za seje, sprejem strank in delo poklicnih članov sveta delavcev, stroške materialnih sredstev, ki jih svet delavcev uporablja, in stroške administrativnega osebja za delo sveta delavcev.«

Stroški plačila poklicnih članov sveta delavcev iz 64. člena ZSDU, kamor uvrščamo tudi t.i. polprofesionalce, torej spadajo med »nujne« stroške za delo sveta delavcev, ki jih mora delodajalec kriti neposredno na podlagi zakona in niso odvisni od takšnega ali drugačnega participacijskega dogovora. To pomeni, da ta sredstva ne smejo zajedati v dogovorjeno višino sredstev po 2. odstavku 65. člena, ki so posebej dogovorjena za pokrivanje drugih potrebnih stroškov delovanja sveta delavcev (plačilo zunanjih svetovalnih institucij oziroma strokovnjakov, nakup strokovne literature, članarine v združenjih itd.).

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70