Študijski center za industrijsko demokracijo

Pogojno soglasje k prodaji počitniških zmogljivosti

Ali sme svet delavcev ob dajanju soglasja k predlogu odločitve o prodaji počitniških zmogljivosti postaviti tudi določene pogoje (npr. da se kupnina vloži v nakup nadomestnih kapacitet)? Kaj se zgodi, če svet delavcev zavrne soglasje, delodajalec pa prodajo kljub temu realizira?

Svet delavcev mora skladno z določbo 95. člena ZSDU predlog za prodajo počitniških kapacitet obravnavati v 8 dneh in se do njega opredeliti. Če se v tem roku ne opredeli, se šteje, da s predlogom soglaša. Če pa v tem roku sogasje zavrne, delodajalec ne sme sprejeti predlagane odločitve (97. člen ZSDU). Kolikor pride do tovrstne »pat pozicije«, je potem na razpolago več možnosti, in sicer:

- delodajalec lahko svoj predlog preprosto umakne,

- lahko se začnejo pogajanja med svetom delavcev in delodajalcem za morebitno kompromisno rešitev,

- delodajalec lahko sprejme morebitne pogoje sveta delavcev in svoj predlog ustrezno spremeni.

Pri odločanju o tem, ali bo podal svoje soglasje in pod kakšnimi pogoji, je svet delavcev po zakonu popolnoma svoboden. Pogojno soglasje, o kakršnem razmišljate, je povsem legitimno. Delodajalec lahko ta pogoj sprejme, ali pa tvega zavrnitev soglasja s strani sveta delavcev.

Če delodajalec glede prodaje počitniških kapacitet zavestno ravna v nasprotju s sklepom (zavrnitvijo soglasja) sveta delavcev, se lahko kaznuje za prekršek po 18. točki 107. člena ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70