Študijski center za industrijsko demokracijo

Pravica in dolžnost reagiranja sveta delavcev

Uprava je sprejela sklep o oddaji maloprodajne trgovine v najem. Svet delavcev je za odločitev izvedel iz sklepov kolegija, obravnave na svetu delavcev pa nismo imeli. Občutek imamo, da je sicer za prizadete delavce to dobra rešitev, za poslovne cilje pa ne najboljša. Ali svet delavcev krši svoje dolžnosti, če ne reagira?

V danem primeru oddaje maloprodajne trgovine v najem ne gre za statusno spremembo v smislu 94. člena ZSDU, tako da ni predpisano obvezno predhodno posvetovanje uprave s svetom delavcev pred sprejetjem te odločitve. V vsakem primeru pa gre za zmanjšanje gospodarske dejavnosti, glede katere bi moral biti svet delavcev predhodno obveščen skladno z določbo 89. in 90. člena ZSDU.

Kršitev določil o obveznosti obveščanja sveta delavcev je po določbi 98. člena istega zakona lahko podlaga za to, da svet delavcev uporabi ukrep začasnega zadržanja odločitve delodajalca in istočasno sproži arbitražni spor za njeno razveljavitev. Težko vam svetujem ali bi bilo v vašem primeru smiselno ta ukrep tudi dejansko uporabiti, posebej še, ker nimate izdelanega jasnega stališče glede utemeljenosti in smiselnosti sporne odločitve o oddaji trgovine v najem. Zato bi morda bilo dovolj, če svet delavcev zaenkrat le opozori upravo na to, da je bila kršena pravica sveta delavcev do predhodne obveščenosti. Kolikor bo medtem izoblikoval tudi jasno stališče do te odločitve, pa je v vsakem primeru prav, da ga čiprej upravi tudi posreduje. Bolje kasneje kot nikoli. Vedno je namreč priporočljivo, če se svet delavcev v okviru danih možnosti aktino vključuje v odločanje o vseh vpršanjih, ki sodijo v njegovo pristojnost.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70