Študijski center za industrijsko demokracijo

Prepozno vložena kandidatura za člana sveta delacev

Eden izmed sindikatov v podjetju je vložil predlog svojega kandidata za člana sveta delavcev dva dni po izteku (s sklepom sveta delavcev določenega) tritedenskega roka za zbiranje predlogov kandidatov in zahteva, da ga volilna komisija kljub temu uvrsti na kandidatno listo. Volilna komisija, ki jo vodim, je v dilemi kako ravnati. Kaj svetujete?

Volilna komisija se mora pri vodenju volilnega postopka za svet delavcev strogo držati predpisane procedure, posebej še, če gre za možne bistvene kršitve postopka, ki bi utegnile imeti za posledico neveljavnost volitev v primeru pritožbe katerega izmed kandidatov. Prav volilna komisija je namreč odgovorna za zakonitost tega postopka.

Zakonsko določeni rok za prijave kandidatov (29. člen ZSDU) je brez dvoma prekluzivnega značaja, tako da predlogov, ki so vloženi po preteku tega roka, ni mogoče upoštevati oziroma konkretnih kandidatov ni mogoče uvrstiti na kandidatno listo za volitve članov sveta delavcev, in sicer ne glede na to, kdo je predlagatelj. Morebitno neupoštevanje omenjenega dejstva bi zato vsekakor pomenilo bistveno kršitev postopka z zgoraj omenjenimi pravnimi posledicami. Tega pa si volilna komisija seveda ne sme privoščiti, ker bi s tem zavestno prevzela odgovornost za morebitno razveljavitev celotnega volilnega postopka.

Svetujem vam torej, da ne glede na morebitne pritiske zainteresiranih subjektov znotraj podjetja vztrajate pri tem, da konkretnega predloga kandidata, ki je bil vložen po preteku predpisanega roka, volilna komisija ne upošteva oziroma ga skladno s kogentno določbo 2. odstavka 31. člena ZSDU kot prepozno vloženega zavrne s posebnim sklepom. Kandidat in njegov predlagatelj pa imata skladno z zakonom konkretno kandidaturo, če menita, da je kljub vsemu zakonita, možnost uveljaviti v pritožbenem postopku pred delovnim in socialnim sodiščem skladno z določbo 33. člena ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70