Študijski center za industrijsko demokracijo

Prodaja počitniških kapacitet podjetja

V našem podjetju je v zadnjem času vse bolj aktualno vprašanje odprodaje počitniških kapacitet. Direktor je le-to že napovedal. Kakšna je pri sprejemanju tovrstnih odločitev v podjetju vloga sveta delavcev?

Določba 1. odstavka 95. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) popolnoma nedvoumno določa, da mora delodajalec predložiti predlog odločitve v zvezi z "razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in objekti standarda delavcev" svetu delavcev v predhodno soglasje. To pa pomeni, da brez soglasja sveta delavcev takšna odločitev delodajalca preprosto sploh ne more biti sprejeta (glej določbo 97. v zvezi z določbo 3. odst. 95. člena ZSDU).

Kolikor delodajalec krši svojo dolžnost predložitve predlogov omenjenih odločitev v predhodno soglasje svetu delavcev, ima svet delavcev pravico sprožiti arbitražni spor in zahtevati razveljavitev sprejete odločitve, delodajalec pa je odgovoren za prekršek po 17. točki prvega odstavka 107. člena ZSDU.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70