Študijski center za industrijsko demokracijo

Različnost mandatov članov nadzornega sveta

Kako je lahko mandat predstavnikom kapitala in predstanikov zposlenih v nadzornem svetu razlicen oziroma se jim različno iztece? Ali ni mandat v nadzornem svetu vedno 4 leta?

Trajanje mandata vseh članov nadzornegs sveta je res enako, torej štiri leta, vendar pa se pogosto začne in konča različno za predstavnike delničarjev in predstavnike delavcev.

Načeloma začne članom kateregakoli organa teči mandat z dnem, ko so izvoljeni. Nadzorni sveti so sestavljeni dvopartitno, torej iz predstavnikov delavcev in predstavnikov delničarjev, pri čemer so tudi organi, ki jih imenujejo oziroma izvolijo različni. Prve izvoli svet delavcev, druge pa skupščina delničarjev, tako da, čeprav imajo oboji štiriletni mandat, pogosto pride do različnega začetka in konca mandatov, kajti tudi imenovanje ni opravljeno istočasno. Zakon glede morebitne uskladitve mandatov obeh vrst predstavnikov v nadzornih svetih ne določa ničesar, tako da mandati pač tečejo ločeno. V praksi pa to niti ne povzroča kakih posebnih problemov, tako da niti ni videti posebnih razlogov za izrecno zakonsko ureditev tega vprašanja.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70