Študijski center za industrijsko demokracijo

Sejnine za delavske predstavnike v nadzornem svetu

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep, da delavskim predstavnikom v tem organu, ki so v delovnem razmerju v družbi, ne pripadajo sejnine. Kje je zakonska podlaga za takšno odločitev?

Nadzorni svet delniške družbe je sicer dvopartitno sestavljen organ (predstavniki delničarjev in predstavniki zaposlenih), vendar pa v vseh pogledih deluje kot enoten organ. To pa pomeni, da so po logiki stvari vsi člani popolnoma enakopravni, ne glede na to, kdo jih izvoli in čigave interese v tem organu zastopajo.

Prav nobene zakonske podlage ni za tezo, po kateri naj bi bili predstavniki delavcev v tem organu diskriminirani pri sejninah oziroma drugih oblikah nagrajevanja in prejemkov članov, ki sicer pripadajo predstavnikom delničarjev. Če so lahko in morajo biti enakopravni pri odločanju in prevzemanju materialne odgovornosti za vse odločitve nadzornega sveta, morajo biti seveda deležni tudi vseh materialnih ugodnosti iz naslova članstva v tem organu.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70