Študijski center za industrijsko demokracijo

Skupno posvetovanje ob bistveni spremembi lastništva

Institucionalni lastniki našega podjetja so se odločili z razpisom v paketu prodati svoje delnice, ki jih je v celoti kupilo eno večjih slovenskih podjetij. Čeprav gre za »bistvene spremembe lastništva« pa uprava podjetja v zvezi s tem ni sklicala skupnega posvetovanja s svetom delavcev v smislu določbe 93. člena ZSDU. Ali gre za kršitev zakona, na podlagi katere bi lahko svet delavcev uveljavljal pravico začasnega zadržanja odločitve delodajalca po 98. členu ZSDU?

Določila Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki govorijo o obveznem skupnem posvetovanju med svetom delavcev in delodajalcem o statusnih in kadrovskih zadevah, se seveda po logiki stvari lahko uporabljajo le za odločitve, ki so v pristojnosti uprave ali drugih organov konkretnega delodajalca. Smisel skupnega posvetovanja naj bi bilo namreč »prizadevanje za uskladitev stališč o nameravani odločitvi« med svetom delavcev in delodajalcem. Delodajalec naj bi torej na ta način omogočil določen vpliv sveta delavcev na vsebino sprejete odločitve. O odločitvah, ki sploh niso v pristojnosti organov delodajalca, pa takšno usklajevanje seveda ni niti možno, niti smiselno.

Delodajalec je v danem primeru družba, njegov zakoniti zastopnik pa uprava družbe. Odločitve o prodaji delnic družbe v tem primeru ni sprejela uprava družbe (ker ne gre za lastne delnice), ampak neposredno konkretni delničarji, pri čemer uprava družbe na njihove tovrstne odločitve niti nima nobenega formalnega vpliva. Iz tega logično sledi, da uprava družbe tudi ni pristojna (ne samo, da ni dolžna) organizirati skupnega posvetovanja s svetom delavcev o odločitvi, na katero niti sama nima vpliva.

Formalno torej ZSDU v danem primeru ni bil kršen, vsekakor pa bi bilo priporočljivo, da uprava takoj po končani transakciji svet delavcev obvesti o izvršeni spremembi lastništva in se z njim (ne glede na to, da zakon tega posebej ne zahteva) posvetuje o morebitnih posledicah te spremembe za podjetje in zaposlene.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70