Študijski center za industrijsko demokracijo

Zamenjava predstavnika delavcev v nadzornem svetu

Eden izmed predstavnikov delavcev v NS družbe je izrazil željo po zamenjavi, kot razlog pa je navedel družinske probleme. Zanima nas postopek njegove zamenjave s strani sveta delavcev.

Postopek zamenjave člana NS je v načelu enak kot postopek izvolitve, določen pa je izključno s poslovnikom sveta delavcev. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) namreč v 79. členu določa le, da predstavnike delavcev v NS izvoli in odpokliče svet delavcev, pri čemer se način izvolitve in odpoklica določi s poslovnikom sveta delavcev.

Konkretni član nadzornega sveta naj torej svetu delavcev najprej poda pisno izjavo o odstopu s funkcije in zanj navede tudi razloge. Svet delavcev naj ga nato s potrebno večino glasov le razreši (ne odpokliče, kajti odpoklic načeloma pomeni podlago za krivdno razrešitev!) kot člana NS zaradi odstopa in skladno z določili svojega poslovnika izvede postopek za izvolitev novega predstavnika delavcev v NS (razpis kandidacijskega postopka, glasovanje o kandidatih ter obvestitev skupščine o novoizvoljenem članu).

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70