Študijski center za industrijsko demokracijo

Žig in žiro račun sveta delavcev

Ali mora imeti svet delavcev svoj žig in žiro račun?

Svoje žige in žiro račune imajo le pravne osebe, kar pa svet delavcev ni. Svet delavcev je le eden izmed organov v podjetju oziroma gospodarski družbi, ki je pravna oseba s svojim žigom in žiro računom. Poleg tega bodo žigi tako ali tako v praksi slej ko prej ukinjeni, saj jih v večini držav sploh ne uporabljajo (razen morda državni organi) kot elementa za identifikacijo v poslovnih razmerjih.

Svet delavcev bo torej pri svojem delovanju uporabljal (kolikor bo to sploh potrebno) žig svojega podjetja, s svojimi sredstvi pa bo posloval preko žiro računa podjetja, v okviru katerega bo v ta namen odprta posebna postavka.

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70