Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 3

UREDNIKOV KOMENTAR

Dr. Mato Gostiša: Sodobno delo: še vedno le suženjstvo za določen čas (!?)

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Rado Bohinc: Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank

Matic Primc: Pomen participatornega proračuna za ekonomsko demokracijo

 

DELAVSKA PARTICIPACIJE - RAZGLEDI PO SVETU

Dr. Valentina Franca: Raziskovalci v Berlinu o razvoju delavskega soupravljanja

Silva Čeh: Delavsko lastništvo v EU se po krizi spet krepi

 

SINDIKALIZEM IN SOUPRAVLJANJE

Mag. Rajko Bakovnik: Teoretična izhodišča sodelovanja med sveti delavcev in sindikati

Dejan Sirk in Andrej Valetič: Tesno povezovanje sveta delavcev in sindikata v praksi

Mirko Slosar: Sindikat in svet delavcev z roko v roki v Luki Koper

 

ZA UČINKOVIRO SOUPRAVLJANJE

Tanja Cmrečnjak Pelicon: Posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem

                                            v okviru projekta IRSD

Dr. Valentina Franca: Vpliv označevanja zaupnosti gradiv NS/UO na komunikacijo

                                    med predstavniki delavcev v NS/UO in svetom delavcev

 

INFORMACIJE IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Vladimir Šega: Konstituiranje Skupnega sveta delavcev SDH

Marko Bohinc: Primer dobre prakse sodelovanja med upravo z delavskimi predstavništvi

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

  • Odpoklic in nadomestne volitve
  • Funkcije in pooblastila odborov sveta delavcev
  • Način »sistemiziranja« delovnega mesta poklicnega člana sveta delavcev

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 2

AKTUALNA TEMA

Predstavitev stališč političnih strank do razvoja ekonomske demokracije v praksi

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Jernej Štromajer: Demokracija na delovnem mestu kot nov poslovni model

                             za dvig produktivnosti

Dr. Mato Gostiša: Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri

 

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH

Dr. Karolina Babič: Temeljna načela in pravila delovanja delavskih zadrug

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Dr. Valentina Franca: Razumevanje poslovne skrivnosti in vzroki za označevanje

                                   gradiv NS/UO kot zaupnih

Dr. Elizabeta Zirnstein: Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih po kolektivnih pogodbah

                                      in delavsko soupravljanje

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

mag. Andreja Zupan Škof: Svet delavcev NLB: Prehojeno pot lahko označimo kot uspešno

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

  • Izvedba skupnega posvetovanja v primeru nesklepčnosti

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2018

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70