Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, Letnik XXI, leto 2017, št. 5

 

UREDNIKOV KOMENTAR

Podjetja imajo za petino zaposlenih preveč, mar res?

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO RAZVOJA EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Mato Gostiša: Vloga prava pri (nujni) rekonstrukciji aktualnega kapitalizma

Jakob Počivavšek: Stanje, razvoj in aktualni izzivi socialnega dialoga

 

ZA UČINKOVITO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

ZSDS: Usmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno delovanje delavskih predstavništev

Dr. Elizabeta Zirnstein: Načela in načini »reaktivnega delovanja »odborov za varstvo pravic«

Mojca Prelesnik: Intervju z Informacijsko pooblaščenko na temo varstva zasebnosti na delovnem mestu

ZSDS: Pripombe in predlogi k osnutku Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 

FINANČNA PARTICIPACIJA DELAVCEV

Mag. Leja Drofenik Štibelj: Učinki notranjega lastništva zaposlenih

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - MEDNARODNI RAZGLEDI

Nina Bakovnik: Delovno življenje, socialni dialog in industrijski odnosi na Irskem

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Alojz Boc: Državni svet vložil predlog novele Zakona o zavarovalništvu

 

VPRAŠANJA ODGOVORI

  • Vloga sveta delavcev pri premestitvi skupine delavcev

Ekonomska demokracija, Letnik XXI, leto 2017, št. 4

UREDNIKOV KOMENTAR

Če prodaš delo, prodaš človeka! Kako ustaviti to norost?

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Živko Bergant: Ustrezna delitev presežne dodane vrednosti kot pogoj ekonomske demokracije

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - MEDNARODNI RAZGLEDI

Dr. Janja Hojnik: Teritorialno načelo delavske participacije v luči prava EU

 

STROKOVNA ZNANJA ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Mag. Peter Mlakar: Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (2)

Nina Globočnik: postopek reševanja kolektivnih sporov

Dr. Mato Gostiša: Nesmisli o odškodninski odgovornosti članov organov družb in svetov delavcev

 

AKCIJSKE USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA DELO SVETOV DELAVCEV

Vojko Čujovič: Vloga delavskih predstavništev pri zagotavljanju »sistema pravne varnosti zaposlenih«

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Dr. Mato Gostiša: O »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve« Skupnega sveta delavcev SDH

Alojz Boc: Nov primer »pravnega« napada na funkcijo delavskega predstavnika odpira resno načelno vprašanje

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

Opozorilo pred odpovedjo - ovira za kandidiranje za člana sveta delavcev

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70