Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija,Letnik XXI, Leto 2017, št. 6

UREDNIKOV KOMENTAR

Civilna pobuda za ekonomsko demokracijo in družbeno odgovornost

 

IZ TEORIJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Rado Bohinc: Družbena odgovornost kot evropski izziv

GDO: »10 temeljnih zahtev za družbeno odgovornost«

Dr: Renata Karba: Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - RAZGLEDI PO SVETU

Mitja Gostiša: Zastopanost delavskih predstavnikov v organih družb v EU

 

DELAVSKA PREDSTAVNIŠTVA V ORGANIH DRUŽB V SLOVENIJI

Dr. Valentina Franca: Raziskavi o položaju delavskih predstavnikov v NS/UO družb

ZSDS: Priporočila za delovanje delavskih predstavnikov v NS/UO družb

 

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH

Mag. leja Drofenik Štibelj: Saint-Gobain - 30 let od vpeljave skupnega varčevalnega načrta za zaposlene

Jernej Štromajer: Prek načrta delničarstva zaposlenih do delavske zadruge

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Lidija Jerkič: Sindikati in delavsko soupravljanje

 

INGORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Bojan Kolarič: Kljub težavam so tudi uspehi

Alojz Boc: Okrogla miza ZSDS - Družbena odgovornost, ekonomska demokracija in aktivna participacija zaposlenih

Dr. Mato Gostiša: Še ena v vrsti »zavrženih« ustavnih pobud glede soupravljalskih pravic delavcev

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

  • Skupno posvetovanje o »atipičnih« zaposlitvah
  • Zagotovitev prisotnosti direktorja na sejah sveta delavcev
  • Pristojnosti sveta delavcev glede morebitnega »preobremenjevanja« delavcev
  • Članstvo v sindikatu kot pogoj za izvolitev v svet delavcev

Ekonomska demokracija, Letnik XXI, leto 2017, št. 5

 

UREDNIKOV KOMENTAR

Podjetja imajo za petino zaposlenih preveč, mar res?

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO RAZVOJA EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Mato Gostiša: Vloga prava pri (nujni) rekonstrukciji aktualnega kapitalizma

Jakob Počivavšek: Stanje, razvoj in aktualni izzivi socialnega dialoga

 

ZA UČINKOVITO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

ZSDS: Usmeritve in priporočila za učinkovito »varstveno delovanje delavskih predstavništev

Dr. Elizabeta Zirnstein: Načela in načini »reaktivnega delovanja »odborov za varstvo pravic«

Mojca Prelesnik: Intervju z Informacijsko pooblaščenko na temo varstva zasebnosti na delovnem mestu

ZSDS: Pripombe in predlogi k osnutku Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

 

FINANČNA PARTICIPACIJA DELAVCEV

Mag. Leja Drofenik Štibelj: Učinki notranjega lastništva zaposlenih

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - MEDNARODNI RAZGLEDI

Nina Bakovnik: Delovno življenje, socialni dialog in industrijski odnosi na Irskem

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Alojz Boc: Državni svet vložil predlog novele Zakona o zavarovalništvu

 

VPRAŠANJA ODGOVORI

  • Vloga sveta delavcev pri premestitvi skupine delavcev

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70