Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 6

UREDNIKOV KOMENTAR

dr. Mato Gostiša: So delavski predstavniki v organih družb "poštarji", "delegati" ali "neodvisni poslanci"?

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

dr. Rado Bohinc: Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije

dr. Živko Bergant: Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev

dr. Elizabeta Zirnstein: Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem

 

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH

dr. David Ellerman, mag. Tej Gonza: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

mag. Edita Krajnović: Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: "Z leti še vedno ZAvzeti"

Mitja Gostiša: Povzetek kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

dr. Mato Gostiša: Problematika vključevanja starejših delavcev (45+) in sveti delavcev

 

INFORMACIJE IZ SOUUPRAVLJALSKE PRAKSE

Andrej Zorko: Dogovor za nov začetek

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

Ekonomska demokracija, Letnik XXII, Leto 2018, št. 5

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Sodobni trendi na področju upravljanja                      

 

DELAVSKI PREDSTAVNIKI V ORGANIH DRUŽB

Dr. Mato Gostiša: »Interes družbe« in sodelovanje delavcev pri upravljanju                

Alojz Boc: Kritični pogledi na priporočila ZNS o sodelovanju delavcev v organih družb

 

ZA UČINKOVITO DELO SVETOV DELAVCEV

ZSDS: Raziskava o materialnih in drugih pogojih za delo svetov delavcev s priporočili            

Tanja Cmrečnjak Pelicon: Vloga svetov delavcev v postopkih za mirno reševanje individualnih delovnih sporov                                                                                                                              

 

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2018

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70