Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, Letnik XXI, leto 2017, št. 3

AKTUALNA TEMA

Jakob Krištof Počivavšek: Mini reforma trga dela

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Dr. Rado Bohinc: Nekaj predlogov za uskladitev zakonodaje za več družbene odgovornosti

Dr. Mato Gostiša: O knjigi »Družbena odgovornost«

 

DELAVSKA PARTICIPACIJA - RAZGLEDI PO SVETU

Dr. Valentina Franca: Iz poročila Benchmarking Europe 2017 - Delavska participacija različnih hitrosti?

Nina Bakovnik: Nemski model soupravljanja v javnem sektorju

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Dr. Elizabeta Zirnstein: Kdaj začne teči 8-dnevni rok za za vložitev tožbe za razveljavitev volitev?

Goran Lukič: Kam vodi ne-regulacija agencijskega dela?

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Darko Dujmovič: Analiza in ocena dela SD Unior v preteklem mandatu

Aleksander Volf: Obveščanje zaposlenih (tudi) prek posebnih »letnih poročil za zaposlene«

Vladimir Šega: Sprejet »Dogovor o ustanovitvi Skupnega sveta delavcev SDH«

Mag. Rajko Bakovnik: Izobraževanje »iz prakse za prakso«

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

  • Kaj lahko sodi v »nadstandard« po participacijskem dogovoru
  • Nesprejemljivost prakse naknadnega obveščanja sveta delavcev o organizacijskih spremembah

Ekonomska demokracija, Letnik XXI, leto 2017, št. 2

V S E B I N A

 

UREDNIKOV KOMENTAR

Dr. Mato Gostiša: Kdaj nas bo nova družbenoekonomska realnost zares streznila?

 

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE DELAVSKE PARTICIPACIJE

Mag. Edita Krajnovićin mag. Sonja Klopčič: Čas je za participativna okolja: povečajte svoj vpliv!

Ddr: Matjaž Mulej in Borut Ambrožič: Okoliščine za potrebo po participaciji občanov, ne le sodelavcev

 

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH

Mag. Leja Drofenik Štibelj: Trend rasti lastniškega deleža v Evropi

 

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Dr. Elizabeta Zirnstein: Trpinčenje na delovnem mestu - kje se v praksi zatika in kaj lahko še storimo

Mag. Peter Mlakar: Vloga plačnega sistema in različni pogledi nanj

Mag. Rajko Bakovnik: Vloga svetov delavcev pri izgrajevanju participativne organizacijske kulture

 

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Matej Nemec: Svet delavcev MKZ je že vseskozi proaktivno naravnan organ

Dr. Mato Gostiša: Nekaj opozoril na aktualne naloge svetov delavcev

Vladimir Šega: Pobuda za ustanovitev skupnega sveta delavcev SDH

 

VPRAŠANJA - ODGOVORI

  • (Ne)možnost imenovanja delavskega direktorja v družbah z omejeno odgovornostjo
  • Kaj je in kako se sprejema »letni delovni koledar«

 

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70