Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, letnik XXIII, leto 2019, št. 5

IZ TEORIJE ZA PRAKSO DELAVSKE PARTICIPACIJE

dr. Bogomir Kovač: Usodna razpotja ekonomske demokracije

dr. Mato Gostiša: Nujne spremembe aktualnih strategij "razvoja človeškega kapitala"

SODELOVANJE MED SVETI DELAVCEV IN SINDIKAT

Razlikovanje med sveti delavcev in sindikati 

Lidija Jerkič: Proaktiven odnos ZSSS do soupravljanja delavcev

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Nina Bakovnik, dr. Mato Gostiša: Participacijski dogovor je osrednji akt s področja avtonomne pravne ureditve soupravljanja v podjetjih

Mitja Gostiša: Celovita ureditev pravice sveta delavcev do soodločanja s soglasjem

mag. Edita Krajnovič: Za rast potrebujemo participacijski in tudi družbeni dogovor

Andreja Samec Koderman: Uresničevanje participacijskega dogovora

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Strokovna ekskurzija članov ZSDS na Češkem in Slovaškem

VPRAŠANJA - ODGOVORI

Ekonomska demokracija, letnik XXIII, leto 2019, št. 4

UREDNIKOV KOMENTAR

dr. Mato Gostiša: Resna grožnja integriteti ustavne demokracije

IZ TEORIJE ZA PRAKSO DELAVSKE PARTICIPACIJE

dr. Mato Gostiša: "Splošna participacijska shema"

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH

mag. Leja Drofenik Štibelj: Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo in zdravje pri delu

DELAVSKA PARTICIPACIJA – RAZGLEDI PO SVETU

dr. Elizabeta Zirnstein: Delavska participacija na Češkem in Slovaškem

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Mitja Gostiša: Celovita ureditev pravice sveta delavcev do "skupnega posvetovanja"

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

dr. Mato Gostiša: Poročilo Ministrstva za delo nazorno potrjuje "ničevost" varstva delavskih predstavnikov v Sloveniji

mag. Rajko Bakovnik: Ustavno sodišče razveljavilo sporni četrti odstavek 33. člena Zakona o bančništvu

Vladimir Šega: Uprava SDH znova zavrnila ponujeno sodelovanje s Skupnim svetom delavcev SDH

VPRAŠANJA - ODGOVORI

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2019

Letnik 2018

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70