Študijski center za industrijsko demokracijo

Arhiv revij Ekonomska demokracija v PDF obliki

Spodaj si lahko ogledate kazalo vsebine zadnjih dveh številk, arhiv pod njima pa vsebuje - z izjemo teh dveh - vse starejše številke kot celote v PDF obliki, in sicer od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki. Če bi želeli revijo naročiti, izpolnite naročilnico.

Ekonomska demokracija, letnik XXIII, leto 2019, št. 3

AKTUALNO - UREDNIKOV KOMENTAR

dr. Mato Gostiša: Resno zaskrbljujoč zastoj v razvoju sodobne delavske participacije v Sloveniji

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

dr. Valentina Franca: V središču evropskih raziskav tudi demokracija na delovnem mestu

mag. Mari Božič: Graditev dobrih medsebojnih odnosov v organizaciji in vloga članov svetov delavcev

ZANIMIVOSTI IZ NOVE ZAKONODAJE

dr. Borut Bratina: Sprememba ZGD-1K zaradi uveljavitve direktive o pravicah delničarjev

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Nina Bakovnik: Diskriminacija, nadlegovanje ali trpinčenje (mobing)?

Mitja Gostiša: Celovita ureditev pravice do obveščenosti po 89. in 90. členu ZSDU

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Simon Zarabec: Predstavitev Sveta delavcev Adria Mobil

Vladimir Šega: Končno nekaj elementarne logike glede izvolitve delavskih predstavnikov v NS koncernov

 

Ekonomska demokracija, letnik XXIII, leto 2019, št. 2

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

dr. Mato Gostiša: Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala

dr. Živko Bergant: Delo in družbena odgovornost

ZANIMIVOSTI IZ NOVE ZAKONODAJE

dr. Rado Bohinc: Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti

DELAVSKA PARTICIPACIJA - RAZGLEDI PO SVETU

dr. Valentina Franca: Sodelovanje delavcev pri upravljanju družb v Srednji in Vzhodni Evropi: izkušnje iz prakse

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH

mag. Leja Drofenik Štibelj: Oblike lastništva zaposlenih glede na delež kapitala, ki je v lasti zaposlenih

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

mag. Vesna Sodnik: Komunikacija na delovnem mestu - breme, ovira ali priložnost

intervju Vanda Šega: Razmislek o mobingu, ali kaj bi morali o njem vedeti

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Alojzij Boc: Nerešen problem delovnopravne imunitete delavskim predstavnikom resno jemlje pogum in zavzetost

VPRAŠANJA - ODGOVORI

Arhiv starejših številk revije

Letnik 2019

Letnik 2018

Letnik 2017

Letnik 2016

Letnik 2015

Letnik 2014

Letnik 2013

Letnik 2012

Letnik 2011

Letnik 2010

Letnik 2009

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70