Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bajuk Jože Dokument Statusne spremembe družb in sveti delavcev - pravni vidik 1/2017 13-16
Gostiša Mato Dokument Razvoj delavske participacije je daleč najpomembnejša "naložba v človeški kapital" 1/2017 2-3
Gostiša Mitja Dokument V sodobnem svetu je nujno upravljati "človeški kapital" - ali umreti! 1/2017 6-11
Lukič Goran Dokument Agencijsko delo: Beg iz delovne zakonodaja - kako ukrepati? 1/2017 17-21
Štromajer Jernej Dokument V ZDA razvijajo sindikalne zadruge 1/2017 11-13

Število člankov: 5

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70