Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Purič Iztok Dokument Kako do udeležbe v dobičku podjetja? 4/1997
Cvek Nadja Dokument Zaposleni lastniki, niste sami 4/1997
Jančič Zlatko Dokument Interni marketing in soupravljanje zaposlenih 3/1997
Gostiša Mato Dokument Udeleženci oziroma deležniki organizacije 3/1997
Gostiša Mato Dokument Svet delavcev ni sindikat, soupravljanje ni sindikalizem 3/1997
Kavčič Bogdan Dokument Dejanska moč delavske participacije 3/1997
Čujovi? Vojko Dokument Reševanje sporov pred arbitražo 3/1997
Gostiša Mato Dokument Avtonomna pravna ureditev delavske participacije 3/1997
Purič Iztok Dokument Ali je udeležba v dobičku podjetja del plačnega sistema 3/1997
Igličar Sandi Dokument Uspeh podjetja naj pripada zaposlenim lastnikom 3/1997
Lednik Božo Dokument Privatizacija državnih podjetij na Madžarskem 3/1997
Kejžar Ivan Dokument Komunikacijski sistem v organizaciji delavskega soupravljanja 3/1997
Gostiša Mato Dokument Kadrovskih direktorjev nima smisla uzakonjati za delavske direktorje 2/1997
Šarman Zvonka Dokument Delavski direktor je v prvi vrsti direktor dela 2/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Delavski direktor v Veliki Britaniji 2/1997
Čujovi? Vojko Dokument Pravica zadržanja odločitve delodajalca 2/1997
Gostiša Mato Dokument Gospodarska družba - ekonomski ali družbenoekonomski subjekt 2/1997
Purič Iztok Dokument Začetki in izkušnje profit sharinga v razvitih tržnih ekonomijah 2/1997
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih - mednarodne izkušnje 2/1997
Šarman Zvonka Dokument Participativna organizacija je tradicionalna vrednota 1/1997

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70