Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Babič Karolina Dokument Zadruga kot primerna pravna oblika in model za krepitev ekonomske demokracije 2/2015 21-22
Šali Franc Dokument Zadruga novi Novoles - žal za zdaj neuspešna delavska iniciativa 2/2015 22-24
Gostiša Mato Dokument V pripravi spremembe na področju ekonomske demokracije 2/2015 2-3
Bakovnik Rajko Dokument Ekonomska demokracija in socialna država 2/2015 2-6
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delaavskih zadrugah v EU - priložnosti in izzivi 2/2015 10-12
Medik Boštjan Dokument Zakonske podlage sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju 2/2015 14-15
Gostiša Mato Dokument Strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami države in ekonomska demokracija 2/2015 15-16
Gostiša Mato Dokument Proti razprodajiintelektualnega kapitala zaposlenih 1/2015 2 - 3
Lednik Božidar Dokument Zgodba o uspehu na primeru koncerna Voestalpine AG Linz 1/2015 4
Štromajer Jernej Dokument Tudi v ZDA zadruge niso nič nenavadnega 1/2015 7-9
Pahor Marko Dokument Finančni menedžment v zadrugah 1/2015 9-11
Leja Drofenik Štibelj Dokument Preplet tradicije in sodobnosti socialnega dialoga v Zdruuuženem kraljestvu 1/2015 14-17
Hojnik Janja Dokument Na pot skupni evropski ureditvi finančne participacije zaposlenih 1/2015 5 - 7
Pahor Marko Dokument Zadružništvo v 21. stoletju: Vrste sodobnih oblik zadrug 6/2014 9 - 10
Vesel Jadranka Dokument Evropa - uspešno zadružno zaposlovanje, Slovenija pa še vedno - nasvidenje v naslednji krizi 6/2014 11 - 13
Kores Dolores Dokument Pobuda za razvoj socialnopodjetniške iniciative Slovenija 2020 6/2014 13 - 14
Bilban Marjan Dokument Promocija zdravja v delovnem okolju kot obveznost delodajalca 6/2014 15 - 18
Globočnik Nina Dokument Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov 6/2014 18 - 22
Gostiša Mato Dokument Vse bolj brezumna ekonomska politika 6/2014 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Za alternativni model privatizacije državnih naložb in kepitev delavske participacije pri njihovem upravljanju 6/2014 3 - 8

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70