Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Obstoječi model kapitalizma je definitivno (že) kolapsiral! 1/2014 1 - 2
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Odnos med ekonomsko in politično demokracijo 1/2014 2 - 6
Gostiša Mato Dokument Pomen, oblike in razvojne možnosti sistema ekonomske demokracije 1/2014 6 - 9
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah EU - priložnosti in izzivi (2) 1/2014 10 - 13
Franca Valentina Dokument Mondragonska izkušnja na Kitajskem 1/2014 13 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Indeks delničarstva zaposlenih 1/2014 15 - 16
Franca Valentina Dokument Poostreni pogoji za delovanje (kadrovskih) agencij 1/2014 29 - 30
Gostiša Mato Dokument O pomenu soupravljanja zaposlenih govorimo eno, delamo pa drugo! 6/2013 2 - 3
Bohinc Rado Dokument Slovenija potrebuje nov razvojni model - teze! 6/2013 3 - 6
Erman Jasna Dokument Pomen, oblike in razvojne možnosti sistema ekonomske demokracije v Sloveniji 6/2013 5 - 7
Nina Bakovnik Dokument Gallupovo poročilo o zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu 2013 6/2013 8 - 10
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah EU - priložnosti in izzivi (1) 6/2013 10 - 13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Načini preoblikovanja lastniške strukture podjetja v korist zaposlenih (Združeno kraljestvo) 6/2013 13 - 17
Tič Vesel Marjeta Dokument Delavski predstavniki kot člen komuikacijske podpore ob organizacijskih spremembah 6/2013 20 - 22
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (4) 6/2013 22 - 26
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (4) 6/2013 22 - 26
Gostiša Mato Dokument Je ZSDU sploh "zakon" ali zgolj nekakšna "resolucija"? 5/2013 2 - 3
Franca Valentina Dokument Socialno partnerstvo in delavska participacija na Finskem 5/2013 5 - 12
Gostiša Mato Dokument Utrinki z nekaterih obiskov na Finskem 5/2013 12 - 13
Gruban Brane Dokument Razvoj participativne organizacijske kuture: nova prioriteta v programih dela SD? 5/2013 14 - 18

Število člankov: 1318

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70