Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Globočnik Nina Dokument Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (2) 5/2014 28 - 30
Zadel Aleksander Dokument Vodenje, ki spodbuja delavsko sopuravljanje kot obliko participativnega menedžmenta 5/2014 13 - 16
Lednik Božidar Dokument Manifest EFES 2014 - Za razvoj lastništva zaposlenih so potrebne fiskalne spodbude 5/2014 11 - 12
Gostiša Mato Dokument Delavske zadruge kot alternativa razprodaji državnih podjetij 5/2014 2 - 3
Pahor Marko Dokument Zadružništvo v 21. stoletju 5/2014 4 - 5
Slapnik Tadej Dokument Delavsko zadružništvo in socialno podjetništvo - priložnosti in izzivi za svete delavcev 5/2014 6 - 8
Drofenik Štiberlj Leja Dokument Gripple Ltd. - primer podjetja v lasti zaposlenih z elementi zadružništva 5/2014 6 - 11
Gostiša Mato Dokument Socialna kapica - zakaj ne raje udeležba pri dobičku? 4/2014 2 - 3
Erman Jasna Dokument Delavska participacija leta 2030 4/2014 4 - 7
Leja Drofenik Štibelj Dokument Udeležba zaposlenih v lastništvu največjih evropskih podjetij med leti 2006 in 2013 4/2014 7 - 10
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in notehnike za člane SD (3): Sklenitev participacijskega dogovora 4/2014 10 12
Podjed Klemen Dokument Proaktivni pristop k promociji zdravja n delovnem mestu 4/2014 13 - 19
Globočnik Nina Dokument Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (1) 4/2014 19 - 23
Gruban Brane Dokument Kratko o epistemični motivaciji zaposlenih 3/2014 3 - 4
Gostiša Mato Dokument Kdaj bo čas za ekonomsko demokracijo, če ne zdaj? 3/2014 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Mezdno delovno razmerje je v resnici "kvazitržno" in vse bolj kontraproduktivno 3/2014 5 - 11
Franca Valentina Dokument Delavska participacija v EU: kje smo in kam gremo 3/2014 11 - 12
Hojnik Janja Dokument Razvoj delavskega soupravljanja v Veliki Britaniji 3/2014 13 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Kriza v Modragovu 3/2014 15 - 16
Globočnik Nina Dokument Postopki odpuščanja delavcev - vloga in moč delavskih predstavništev 3/2014 17 - 21

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70