Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in nomotehnike za člane SD (2) 3/2014 21 - 23
Franca Valentina Dokument Obetajo se spremembe evrospke zakonodaje na področju delavske participacije 2/2014 3 - 4
Hojnik Janja Dokument Obveščanje delavcev v prevzemnih postopkih 2/2014 4 - 6
Gostiša Mato Dokument Naj bo končno dovolj "reform trga dela", čas je za "razvoj človeškega kapitala" 2/2014 2 - 3
Kohont Andrej in Dular Boris Dokument Dolgoročno usmerjene kadrovske prakse prispevajo k poslovnemu uspehu 2/2014 7 - 9
Gostiša Mato Dokument Kdo komu v resnici ugrablja podjetja? 2/2014 9 - 10
Bakovnik Rajko Dokument Predlogi ukrepov za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja v RS 2/2014 14 - 16
Drofenik Štibelj Leja Dokument 45 let udeležbe zaposlenih v lastništvu družbe Siemens 2/2014 11 - 13
Zirnstein Elizabeta Dokument Osnove pravnega komuniciranja in nomotehnike za člane SD (1) 2/2014 17 - 19
Hartman Petra Dokument Certifikat družini prijazno podjetjwkot orodje za trajnostno in konkurenčno poslovanje 2/2014 20 - 23
Peršak Cvetka Dokument Česa ne zamudite ob letnem poročilu 2/2014 23 - 25
Gostiša Mato Dokument Obstoječi model kapitalizma je definitivno (že) kolapsiral! 1/2014 1 - 2
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Odnos med ekonomsko in politično demokracijo 1/2014 2 - 6
Gostiša Mato Dokument Pomen, oblike in razvojne možnosti sistema ekonomske demokracije 1/2014 6 - 9
Slapnik Tadej Dokument Prenos lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah EU - priložnosti in izzivi (2) 1/2014 10 - 13
Franca Valentina Dokument Mondragonska izkušnja na Kitajskem 1/2014 13 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Indeks delničarstva zaposlenih 1/2014 15 - 16
Franca Valentina Dokument Poostreni pogoji za delovanje (kadrovskih) agencij 1/2014 29 - 30
Gostiša Mato Dokument O pomenu soupravljanja zaposlenih govorimo eno, delamo pa drugo! 6/2013 2 - 3
Bohinc Rado Dokument Slovenija potrebuje nov razvojni model - teze! 6/2013 3 - 6

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70