Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Čeh Silva Dokument Delavsko lastništvo v EU se po krizi spet krepi 3/2018 10 - 12
Bakovnik Rajko Dokument Teoretična izhodišča sodelovanja med sveti delavci in sindikati 3/2018 13 - 15
Gostiša Mato Dokument Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri 2/2018 9 - 16
Babič Karolina Dokument Temeljne značilnosti in pravila delovanja delavskih zadrug 2/2018 17 - 19
Franca Valentina Dokument Razumevanje poslovnih skrivnosti ter vzroki označevanja gradiv nadzornega sveta kot zaupnih 2/2018 20 - 22
Zirnstein Elizabeta Dokument Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih v kolektivnih pogodbah in delavsko soupravljanje 2/2018 23 - 26
Štibelj Drofenik Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji 1/2018 3 - 6
Avsec Dejan, Mulej Matjaž Dokument Možna inovacija nagrajevanja in lastništva zaposlenih in občanov - pogoj za sprejemljivost 4. industrijske revolucije 1/2018 6 - 10
Babič Karolina Dokument Prenosi podjetij na delovne zadruge 1/2018 10 - 12
Gostiša Mitja Dokument Vložen predlog novega Zakona o sodelovanju delavcev pri dobičku 1/2018 12 - 13
Franca Valentina Dokument Pravni okvir poslovne skrivnosti v povezavi z delavskimi predstavniki 1/2018 14 - 18
Bohinc Rado Dokument Družbena odgovornot kot evropski izziv 6/2017 3-7
Gostiša Mitja Dokument Zastopanost delavskih predstavnikov v organih družb v EU 6/2017 10-12
Franca Valentina Dokument Raziskavi o položaju delavskih predstavnikov v NS/UO 6/2017 12-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument St Gobain - 30 let od vpeljave skupnega varčevalnega načrta za zaposlene 6/2017 21-23
Štromajer Jernej Dokument Prek načrta delavskega delničarstva do delavske zadruge 6/2017 23-24
Jerkič Lidija Dokument Sindikati in razvoj delavskega soupravljanja 6/2017 24-25
Gostiša Mato Dokument Podjetja imajo za petino preveč zaposlenih, mar res? 5/2017 2-3
Gostiša Mato Dokument Vloga prava pri (nujni) sistemski rekonstrukciji kapitalizma 5/2017 3-6
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Stanje, razvoj in aktualna odprta vprašanja socialnega dialoga 5/2017 6-9

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70