Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gruban Brane Dokument Zavzetost zaposlenih in upravljanje organizacijske kulture 2/2013 6 - 9
Zajec Smiljana in Pahor Marko Dokument Računovodstvo človeških zmožnosti/Računovodsko vrednotenje zaposlenih 2/2013 10 - 14
Hojnik Janja Dokument Vpliv gospodarske krize na sisteme delavske participacije v Evropi 2/2013 14 - 16
Lužar Barbara Dokument Sodelovanje zaposlenih kot inovativnost na delovnem mestu 2/2013 17 - 20
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delimo uspeh: Nuttllov pregled delničarstva zaposlenih (1. del) 2/2013 21 - 24
Bozovičar Nežka Dokument Novosti glede posebnega varstva delavskih predstavnikov po novem ZDR-1 2/2013 24 - 27
Gostiša Mato Dokument Določbe novega ZDR-1, pomembne z vidika vloge svetov delavcev 2/2013 27 - 28
Gostiša Mato Dokument Nevzdržna "družbena nemoč" lastnikov najpomembnejšega kapitala 1/2013 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Za ekonomsko demokracijo kot (zares) novo paradigmo kapitalizma 1/2013 3 - 7
Slapnik Tadej Dokument Spodbujanje razumevanja zadrug za boljši svet (2) 1/2013 7 - 11
Franca Valentina Dokument Finančna participacija zaposlenih: mednarodni utrinki 1/2013 11 - 12
Podjed Klemen Dokument Vloga svetov delavcev pri varovanju duševnega zdravja 1/2013 22 - 26
Gostiša Mato Dokument Prava "reforma trga dela" bo šele ukinitev mezdnega dela 6/2012
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument "Coworking" - "revolucija na delovnih mestih" ali obliž na rane socialno izoliranih delavcev? 6/2012
Slapnik Tadej Dokument Spodbujanje razumevanja zadrug za boljši svet (1) 6/2012
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delež lastništva zaposlenih v Evropi - podatki za leto 2011 6/2012
Gostiša Mato Dokument Priporočila glede načina delovanja predstavnikov delavcev v NS/UO 6/2012
Prijović Irena Dokument Kaj lahko naredimo za strokovnost postopkov kadrovanja uprav? 6/2012
Molan Marija Dokument Psihosocialna tveganja, doživetja preobremenjenosti in svet delavcev 6/2012
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (1) 6/2012

Število člankov: 1318

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70