Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Peršak Cvetka Dokument Sopodjetniki, kje ste? 4/2013 4 - 6
Čujovič Vojko Dokument Oblika in elementi "vlog" SD v postopkih reševanja soupravljalskih sporov 3/2013 25 - 27
Gostiša Mato Dokument Dve temeljni fazi razvoja ekonomske demokracije 3/2013 2 - 3
Bohinc Rado Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju - razlaga in uporaba pravnih pravil v praksi 3/2013 3 - 7
Prijovi? Irena Dokument Kakšni so izzivi upravljanja v družbah z enotirnim sistemom? 3/2013 12 - 14
Franca Valentina Dokument Socialni dialog in premagovanje kriznih ovir 3/2013 14 - 15
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delimo uspeh: Nuttallov pregled delničarstva zaposlenih (2. del) 3/2013 16 - 19
Zirnstein Elizabeta Dokument Vzpostavitev normativnega in institucionalnega "sistema antimobinga" in vloga delavskih predstavništev 3/2013 20 - 23
Bakovnik Rajko Dokument Načrtovanje notranje organizacije dela v svetu delavcev (2) 3/2013 24 - 25
Gostiša Mato Dokument Dobiček ni nikogaršnja renta!Kako je torej z (obvezno) udeležbo delavcev pri dobičku? 2/2013 2 - 3
Kovačič Gorazd Dokument Kako k radikalnim oblikam ekonomske demokracije? 2/2013 3 - 6
Gruban Brane Dokument Zavzetost zaposlenih in upravljanje organizacijske kulture 2/2013 6 - 9
Zajec Smiljana in Pahor Marko Dokument Računovodstvo človeških zmožnosti/Računovodsko vrednotenje zaposlenih 2/2013 10 - 14
Hojnik Janja Dokument Vpliv gospodarske krize na sisteme delavske participacije v Evropi 2/2013 14 - 16
Lužar Barbara Dokument Sodelovanje zaposlenih kot inovativnost na delovnem mestu 2/2013 17 - 20
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delimo uspeh: Nuttllov pregled delničarstva zaposlenih (1. del) 2/2013 21 - 24
Bozovičar Nežka Dokument Novosti glede posebnega varstva delavskih predstavnikov po novem ZDR-1 2/2013 24 - 27
Gostiša Mato Dokument Določbe novega ZDR-1, pomembne z vidika vloge svetov delavcev 2/2013 27 - 28
Gostiša Mato Dokument Nevzdržna "družbena nemoč" lastnikov najpomembnejšega kapitala 1/2013 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Za ekonomsko demokracijo kot (zares) novo paradigmo kapitalizma 1/2013 3 - 7

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70