Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Hojnik Janja Dokument Trajnostno poročanje družb - zelo pomembno tudi z vidika zaposlenih 4/2011
Lozar Ana Dokument Na kratko o novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 4/2011
Lužar Barbara Dokument Timsko delo kot oblika neposredne participacije 4/2011
Zirnstein Elizabeta Dokument Individualna (neposredna)participacija, inovativnost in vloga SD 4/2011
Gostiša Mato Dokument "Prožna varnost" in človeški kapital 3/2011
Pahor Marko Dokument Človeški kapital - ključen dejavnik uspešnosti podjetja 3/2011
Možina Stane Dokument Načrtovanje ciljev organizacije in sodelovanje zaposlenih 3/2011
Kovačič Helena Dokument Vključevanje zaposlenih v proces upravljanja sprememb 3/2011
Dofenik Štibelj Leja Dokument Delež lastništva zaposlenih v Evropi - kljub finančni krizi v porastu (1) 3/2011
Franca Valentina Dokument Razvojni trendi delavske participacije v EU 3/2011
Gostiša Mato Dokument Vendarle prvi zametki tudi "zakonsko obvezne" udeležbe delavcev pri dobičku 3/2011
Gostiša Mato Dokument Koga šteti med "vodilno osebje" po 12. členu ZSDU 3/2011
Gostiša Mato Dokument Koga šteti med "vodilno osebje" po 12. členu ZSDU 3/2011
Ozanič Robert Dokument Kako deluje Evropski svet delavcev multinacionalke Bosch 3/2011
Franca Valentina Dokument Novejša sodna praksa glede uresničevanja ZSDU (1) 3/2011
Peršak Cvetka Dokument Razvoj in spoznanja teorije človeškega kapitala 2/2011
Gostiša Mato Dokument Nespametno zapravljanje človeškega kapitala 2/2011
Gostiša Mato Dokument Nespametno zapravljanje človeškega kapitala 2/2011
Bakovnik Rajko Dokument Končno vendarle tudi zakonska ureditev soupravljanja v zavodih? 2/2011
Hojnik Janja Dokument Nov zakon o evropskih svetih delavcev 2/2011

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70