Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Jelen Alenka Dokument Splošno o finančni participaciji zaposlenih v Evropi 2/2010
Franca Valentina in Filipov Barbara Dokument UNISON - zgleden primer uspešnega sodobnega sindikata 2/2010
Boc Alojz Dokument Reorganizacija družbe ni razlog za samodejno prenehanje sveta delavcev 2/2010
Gostiša Mato Dokument Izhodna strategija žal najšibkejša ravno pri razvoju "najpomembnejše konkurenčne prednosti" 1/2010
Bakovnik Nina Dokument Delavske zadruge - pozabljena pot k socialni praivčnosti in demokraciji 1/2010
Franca Valentina Dokument Vpliv delovanja svetov delavcev na poslovno uspešnost (raziskave) 1/2010
Gostiša Mato Dokument Nekatere nove zakonske pristojnosti svetov delavcev 1/2010
Gostiša Mato Dokument Programski manifest Združenja svetov delavcev SLovenijie: Za ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma 6/2009
Podbrevšek Gorazd Dokument Novi kodeks upravljanja javnih delniških družb 6/2009
Prijovi? Irena Dokument ZNS kritično o stanju upravljanja družb in spoštovanju etičnih standardov 6/2009
Bakovnik Rajko Dokument Kriza in sindikati: V novih razmerah bomo morali o marsičem tudi sindikati na novo razmisliti 5/2009
Gostiša Mato Dokument Delavcem je preprosto dovolj mezdnega položaja! To je preživet odnos. 5/2009
Gostiša Mato Dokument Sindikalni delavskozastopniški monopol" po ZDR je definitivno protiustaven 5/2009
Boc Alojz Dokument Kdaj bomo v Slovreniji končno dobili tudi nov zakon o soupravljanju v zavodih 5/2009
ETUI: Evropski participacijski indeks (EPI) Dokument Evropski participacijski indeks (EPI) 5/2009
Dobljekar Nevenka Dokument Nadvse koristno je spoznavati tudi tuje soupravljalske izkušnje 5/2009
Gostiša Mato Dokument Socialni dialog na ravni EU 5/2009
Franca Valentina Dokument Sindikati glavni v belgijskem sistemu delavske participacije 5/2009
Malovrh Milan Dokument Nizozemski model sodelovanja delavcev pri upravljanju 5/2009
Gostiša Mato Dokument Najpomembnejše "strukturne reforme" žal še ni na vidiku 4/2009

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70