Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Vlada lahko pot iz krize utre predvsem z ekonomsko demokracijo 2/2009
Možina Stane Dokument Ravnanje z znanjem in ljudmi v organizaciji 2/2009
Gruban Brane Dokument Prehod od negativne na pozitivno (psihodlogijo) motivacije zaposlenih? 2/2009
Čujovič Vojko Dokument "Mehki" pritikrizni ukrepi in priporočila delavskim predstavnikom 2/2009
Gostiša Mato Dokument Čemu naj bi se delavci zaradi trenutne gospodarske krize "nepovratno" odrekali svojim pridobljenim pravicam? 1/2009
Franca Valentina Dokument Vpliv novele ZDR-A na socialno partnerstvo 1/2009
Lužar Barbara Dokument Evropski sveti delavcev v praksi 1/2009
Gorjanc Janko Dokument Sistemski pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 1/2009
Eror Andrej Dokument Udeležba delavcev pri dobičku v slovenski praksi -1/2009
Gostiša Mato Dokument Gospodarska kriza - nuja in hkrati priložnost za krepitev 12/2008
Možina Stane Dokument Skrita vrednost podjetja ali intelektualni kapital 12/2008
Gruban Brane Dokument Zaposleni so naše največje premoženje? 12/2008
Gostiša Mato in Ličen Robert Dokument Ali bi bilo za zaposlene in podjetja koristno, če bi udeležbo zaposlenih pri dobičku uzakonili kot obvezno? 12/2008
Gliha Urška Dokument Obratni svet in njegova vloga pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi v Avstriji 12/2008
Lužar Barbara Dokument Stališča socialnih partnerjev glede finančne participacije v novih članicah EU 12/2008
Bakovnik Rajko Dokument "Vsi smo v istem čolnu" 12/2008
Gostiša Mato Dokument Razvoj kaže v smeri kapitalizma s (tudi) "človeškim kapitalom" 11/2008
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Lastništvo zaposlenih, menedžment in poslovna uspešnost 11/2008
Boc Alojz Dokument Udeležba zaposlenih pri dobičku : Kako določiti "delitveno formulo" 11/2008
Čujovič Vojko Dokument Izgrajevanje sistema pravne varnosti zaposlenih 11/2008

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70