Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Možina Stane Dokument Znanje kot sestavni del človeškega kapitala in temelj soupravljanja 4/2009
Slavič Franc Dokument Merjenje učinkovitosti inventivno-inovacijskega menedžmenta idej 4/2009
Kluge norbert in Stollt Michael Dokument Pregled soupravljanja delavcev v 1o novih članicah EU 4/2009
Franca Valentina in Filipov Barbara Dokument Vloga sindikatov v procesu vseživljenjskega učenja 4/2009
Hojnik Janja Dokument Soodločanje delavcev v evropski zasebni družbi 3/2009
Franca Valentina Dokument Posodobljena ureditev evropskih svetov delavcev 3/2009
Samec Nataša Dokument Nova pravila plačil vodilnih 3/2009
Prijovi? Irena Dokument ZGD-1 odpravlja možnost za udeležbo članov NS pri dobičku 3/2009
Vindiš Jožica Dokument Vpliv novele ZGD-1C na skupščine (javinh) delniških družb 3/2009
Gostiša Mato Dokument Malo kapitalizma, malo pa socializma 2/2009
Gostiša Mato Dokument Vlada lahko pot iz krize utre predvsem z ekonomsko demokracijo 2/2009
Možina Stane Dokument Ravnanje z znanjem in ljudmi v organizaciji 2/2009
Gruban Brane Dokument Prehod od negativne na pozitivno (psihodlogijo) motivacije zaposlenih? 2/2009
Čujovič Vojko Dokument "Mehki" pritikrizni ukrepi in priporočila delavskim predstavnikom 2/2009
Gostiša Mato Dokument Čemu naj bi se delavci zaradi trenutne gospodarske krize "nepovratno" odrekali svojim pridobljenim pravicam? 1/2009
Franca Valentina Dokument Vpliv novele ZDR-A na socialno partnerstvo 1/2009
Lužar Barbara Dokument Evropski sveti delavcev v praksi 1/2009
Gorjanc Janko Dokument Sistemski pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 1/2009
Eror Andrej Dokument Udeležba delavcev pri dobičku v slovenski praksi -1/2009
Gostiša Mato Dokument Gospodarska kriza - nuja in hkrati priložnost za krepitev 12/2008

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70