Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Sistem (so)delovanja delavskih predstavništev na področju varstva pravic delavcev 5/2017 10-14
Zirnstein Elizabeta Dokument Načela in načini "reaktivnega" delovanja odborov za varstvo pravic delavcev 5/2017 14-20
Prelesnik Mojca Dokument Varstvo zasebnosti na delovnem mestu - pomemben segment celovite pravne varnosti zaposlenih (intervju) 5/2017 20-23
Drofenik Štibelj Leja Dokument Učinki udeležbe zaposlenih v lastništvu 5/2017 25-26
Bakovnik Nina Dokument Delovno živjenje, sindikalizem in socilani dialog na Irskem 5/2017 27-29
Hojnik Janja Dokument Teritorialno načelo delavske particvipacije v luči prava EU 4/2017 7-9
Gostiša Mato Dokument Če prodaš delo, prodaš človeka! Kdo bo ustavil to norost? 4/2017 2-3
Mlakar Peter Dokument Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (2) 4/2017 10-14
Globočnik Nina Dokument Postopek reševanja kolektivnih delovnih sporov 4/2017 14-16
Gostiša Mato Dokument Nesmisli o odškodninski odgovornosti članov organov družb in svetov delavcev 4/2017 17-20
Čujovič Vojko Dokument Vloga delavskih predstavništev pri zagotavljanju "sistema pravne varnosti zaposlenih" 4/2017 21-28
Gostiša Mato Dokument O "pravni teži" in "veljavnosti ustanovitve" Skupnega sveta delavcev SDH 4/2017 28-29
Boc Alojzij Dokument Nov "primer" pravnega napada na delavskega predstavnika odpira resno načelno vprašanje 4/2017 30-31
Franca Valentina Dokument Delavska participacija različnih hitrosti? 3/2017 11-14
Bakovnik Nina Dokument Nemški model soupravljanja v javnem sektorju 3/2017 14-16
Zirnstein Elizabeta Dokument Kdaj začne teči 8-dnevni rok za vložitev tožbe za razveljavitev volitev 3/2017 16-18
Počivavšek Jakob Krištof Dokument Mini reforma trga dela 3/2017 2-4
Bohinc Rado Dokument Nekaj predlogov za uskladitrev zakonodaje za več družbene odgovornosti 3/2017 4-11
Luki? Goran Dokument Kam vodi ne-regulacija agencijskega dela? 3/2017 18-20
Bergant Živko Dokument Ustrrezna delitev presežne dodane vrednosti kot pogoj za ekonomsko demokracijo 3/2017 4-7

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70