Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Franca Valentina Dokument (Ne)vidna povezava med delavskimi predstavniki in ugledom delodajalca 9/2008
Zorko Nadja Dokument Prepoznavamo pomembnost zaposlenih in drugih deležnikov v slovenskem prostoru 9/2008
Lužar Barbara Dokument Finančna participacija zaposlenih v novih članicah EU 9/2008
Gostiša Mato Dokument Kje smo danes na področju ekonomske demokracije v Sloveniji 9/2008
Gostiša Mato Dokument Čas je za občutno pospešitev razvoja (tudi) ekonomske demokracije 8/2008
Tratnik Lilijana Dokument Pregled zakonskih novosti in stališč ministrstva na področju delavskega soupravljanja in kolektivnih pogodb 8/2008
Senčur Peček Darja Dokument Vodilni delavci in sodelovanje pri upravljanju 8/2008
Kejžar Ivan Dokument Urejanje funkcionalnih znanj v sistemizaciji v sodelovanju s predstavniki delavcev 8/2008
Možina Stane Dokument Menedžerski prevzemi, morala in razvoj notranjega lastništva zaposlenih 6-7/2008
Čeh Silva Dokument razcvet delavskega lastništva v Evropi in ZDA 6-7/2008
Dimovski Vlado in Žnidaršič Jana Dokument "Menedžment starosti" - nova paradigma ravnanja z ljudmi pri delu 6-7/2008
Brenčič Špela Dokument Staranje prebivalstva in varčevanje za starost: Svet delavcev kot spodbujevalec delodajalcev in informator zaposlenih 6-7/2008
Prostor Jerneja Dokument Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb 6-7/2008
Kejžar Ivan Dokument Sporno sprejemanje sistemizacij na sodniški preizkušnji 6-7/2008
Drofenik Leja Dokument 10 načinov spodbujanja lastniške miselnosti z vidika upravljanja zdravja zaposlenih 6-7/2008
Gostiša Mato Dokument Ustavite to ponorelo menedžersko privatizacijo in omogočite kaj lastnine tudi delavcem! 5/2008
Vodovnik Zvone Dokument Pravo kot dejavnik pospeševanja ali zaviranja gospodarskega razvoja in varnosti zaposlenih 5/2008
Gruban Brane Dokument Sistemi nagrajevanja: Zakaj denar ne deluje? 5/2008
Zorin Florijan Dokument Spremembe v postopkih zaradi insolventnosti 5/2008
Jovanovič Dušan Dokument Odškodninska odgovornost organov in njihovih članov 5/2008

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70