Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Dimovski Vlado in Žnidaršič Jana Dokument "Menedžment starosti" - nova paradigma ravnanja z ljudmi pri delu 6-7/2008
Brenčič Špela Dokument Staranje prebivalstva in varčevanje za starost: Svet delavcev kot spodbujevalec delodajalcev in informator zaposlenih 6-7/2008
Prostor Jerneja Dokument Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb 6-7/2008
Kejžar Ivan Dokument Sporno sprejemanje sistemizacij na sodniški preizkušnji 6-7/2008
Drofenik Leja Dokument 10 načinov spodbujanja lastniške miselnosti z vidika upravljanja zdravja zaposlenih 6-7/2008
Gostiša Mato Dokument Ustavite to ponorelo menedžersko privatizacijo in omogočite kaj lastnine tudi delavcem! 5/2008
Vodovnik Zvone Dokument Pravo kot dejavnik pospeševanja ali zaviranja gospodarskega razvoja in varnosti zaposlenih 5/2008
Gruban Brane Dokument Sistemi nagrajevanja: Zakaj denar ne deluje? 5/2008
Zorin Florijan Dokument Spremembe v postopkih zaradi insolventnosti 5/2008
Jovanovič Dušan Dokument Odškodninska odgovornost organov in njihovih članov 5/2008
Čujovič Vojko Dokument Novela ZDR (5) - Odpoved pogodbe o zaposlitvi 5/2008
Kalan Mateja Dokument Mobbing - trpinčenje na delovnem mestu v praksi 5/2008
Franca Valentina in Jamnik Teja Dokument Motivacija proizvodnih delavcev in vloga sveta delavcev 5/2008
Franca Valentina Dokument Menedžment in delavska participacija: združljivost nezdružljivega? 4/2008
Lužar Barbara Dokument Primerjava socialnega partnerstva in kolektivnega pogajanja med EU, Japonsko in ZDA 4/2008
Gostiša Mato Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju v ZDA in na Japonskem 4/2008
Gradivo DZ Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih družb v EU in na Norveškem 4/2008
Čujovič Vojko Dokument Novela ZDR (4) 4/2008
Hojnik Janja Dokument Norveški sistem delavske participacije v organih družb 3/2008
Čujovič Vojko Dokument Novela ZDR (3) - Zaposlovanje za "vrsto dela" 3/2008

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70