Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mlakar Peter Dokument Sistemizacija za "vrste dela" 3/2008
Tič Vesel Marjeta Dokument Svet delavcev in interno komuniciranje 3/2008
Urdih Lazar Tanja Dokument Mobbing ali tršinčenje na delovnem mestu in vloga svetov delavcev 3/2008
Korpič Horvat Etelka Dokument Pregled pomembnejših novosti na področju urejanja delovnih razmerij 2/2008
Čujovič Vojko Dokument Novela ZDR (2) - rešitve za večjo prožnost zaposlovanja 2/2008
Gostiša mato Dokument Žal spet ista nesmiselna zgodba o pristojnostih svetov delavcev in sindikatov 1/2008
Bešter Helena Dokument Ali smo v Sloveniji pripravljeni na izzive, povezane s staranjem prebivalstva? 1/2008
Pogačar Peter Dokument Oblikovanje pokojninskega načrta v podjetju in vloga delavskih predstavnikov 1/2008
Gorjanc Janko Dokument Varnost in zdravje pri delu - priložnost za sooodločanje ali le obveznost zaradi zakonodaje? 1/2008
Bitenc Alojz Dokument Pomen komuniciranja v sistemu varnosti in zdravja pri delu 1/2008
Tič Vesel Marjeta Dokument Kako s komuniciranjem do uspešnejšega uresničevanja izzivov svetov delavcev 1/2008
Čujovič Vojko Dokument Novela Zakona o delovnih razmerjih (1) 1/2008
Brezovar Borut Dokument Pravni in praktični vidik zagotavljanja varnega in zdravega dela 12/2007
Bitenc Alojz Dokument Kako vzpostaviti učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v podjetju 12/2007
Bakovnik Rajko Dokument Sistem certificiranja znanj za člane svetov delavcev 12/2007
Kejžar Ivan Dokument Industrijski odnosi in svet delavcev v nemškem podjetju Barksdale 12/2007
Hans Leyendecker Dokument Hladni egoisti 12/2007
Gostiša Mato Dokument Za širše delavsko, ne samo menedžersko notranje lastništvo! 12/2007
Drofenik Štibelj Leja Dokument Sporazum o uvedbi lastniških shem za zaposlene v irski naftni družbi 12/2007
Gostiša Mato Dokument Pomen in vsebina rednih letnih "poročil" sveta delavcev nadzornemu svetu 11/2007

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70