Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mišič Klemen Dokument zasebnost na delovnem mestu - pravica ali iluzija? 5/2007
Hojnik Janja Dokument Izračun števila zaposlenih za namene obveščanja in posvetovanja po pravu EU 5/2007
Mencinger Jože Dokument Pet "zapovedi" sodobnega slovenskega kapitalizma 4/2007
Uran Jana Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju z vidika Inšpektorata RS za delo 4/2007
Prostor Jerneja Dokument Varstvo delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb 4/2007
Bakovnik Rajko Dokument Zakaj dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi 4/2007
Mlakar Peter Dokument Oblikovanje učinkoivtega sistema napredovanja in vloga sveta delavcev 4/2007
Mišič Klemen Dokument Varstvo osebnih ppodatkov - nujno zlo ali osnovna potreba 4/2007
Šavko Majda Dokument Mobbing - recept za izgorevanje in nemotiviranost na delovnem mestu 4/2007
Gostiša mato Dokument Kratek pregled vsebine novih rešitev v ZSDU-B 3/2007
Nadoh Bergoč Jana Dokument Participacija zaposlenih - v sporočevalski ali odnosni gunkciji komuniciranja? 3/2007
Kanjuo Mrčela A. in Černigoj Sadar N. Dokument Družini prijazno podjetje 3/2007
Prijovi? Irena Dokument Novosti v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb 3/2007
Štibelj Klemen Dokument Globalni program lastništva zaposlenih 3/2007
Gostiša Mato Dokument V temelju zgrešen pristop k pripravi in obravnavi ZSDU-B 2/2007
Uran Jana Dokument Pregled zakonodaje o delavskem soupravljanju 2/2007
Peršak Cvetka Dokument Kupci in svet delavcev - nepotrebno zlo 2/2007
Šavko Majda Dokument Zakaj mobbing povzroča stres in kaj se pri stresu dogaja 2/2007
Mlinarič Pavla Dokument Kako prepoznamo prisotnost mobbinga na delovnem mestu 2/2007
Zorko Nadja Dokument Pogled iz prakse: notranje lastništvo je še živo 2/2007

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70