Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Nadoh Bergoč Jana Dokument Participacija zaposlenih - v sporočevalski ali odnosni gunkciji komuniciranja? 3/2007
Kanjuo Mrčela A. in Černigoj Sadar N. Dokument Družini prijazno podjetje 3/2007
Prijovi? Irena Dokument Novosti v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb 3/2007
Štibelj Klemen Dokument Globalni program lastništva zaposlenih 3/2007
Gostiša Mato Dokument V temelju zgrešen pristop k pripravi in obravnavi ZSDU-B 2/2007
Uran Jana Dokument Pregled zakonodaje o delavskem soupravljanju 2/2007
Peršak Cvetka Dokument Kupci in svet delavcev - nepotrebno zlo 2/2007
Šavko Majda Dokument Zakaj mobbing povzroča stres in kaj se pri stresu dogaja 2/2007
Mlinarič Pavla Dokument Kako prepoznamo prisotnost mobbinga na delovnem mestu 2/2007
Zorko Nadja Dokument Pogled iz prakse: notranje lastništvo je še živo 2/2007
Gostiša Mato Dokument Kaj bo po novem z "delovnopravno imuniteto" članov svetov delavcev? 1/2007
Hojnik Janja Dokument Delavski predstavniki v organih družb po novi madžarski zakonodaji 1/2007
Šarman Zvonka Dokument Kako se konkretno lotiti izgrajevanja partnerske podjetniške kulture 1/2007
Kejžar Ivan Dokument Vključevanje sveta delavcev pri določanju in vrednotenju funkcionalnih znanj 1/2007
Drofenik Leja Dokument 100 največjih podjetij v Evropi po deležu lastništva zaposlenih 1/2007
Gostiša Mitja Dokument Motivacijski pomen delavske participacij pri upravljanju organizacij -1/2007
Bakovnik Rajko Dokument Vloga svetov delavcev pri odkrivanju in preprečevanju mobbinga 12/2006
Tkalec Leja Dokument Mobbing - psihoteror na delovnem mestu 12/2006
Brečko Danijela Dokument Mobbing - psihoteror tekmovalne družbe 12/2006
Mlinarič Pavla Dokument Mobbing kot problem menedžmenta in zakonodaje 12/2006

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70