Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Kaj bo po novem z "delovnopravno imuniteto" članov svetov delavcev? 1/2007
Hojnik Janja Dokument Delavski predstavniki v organih družb po novi madžarski zakonodaji 1/2007
Šarman Zvonka Dokument Kako se konkretno lotiti izgrajevanja partnerske podjetniške kulture 1/2007
Kejžar Ivan Dokument Vključevanje sveta delavcev pri določanju in vrednotenju funkcionalnih znanj 1/2007
Drofenik Leja Dokument 100 največjih podjetij v Evropi po deležu lastništva zaposlenih 1/2007
Gostiša Mitja Dokument Motivacijski pomen delavske participacij pri upravljanju organizacij -1/2007
Bakovnik Rajko Dokument Vloga svetov delavcev pri odkrivanju in preprečevanju mobbinga 12/2006
Tkalec Leja Dokument Mobbing - psihoteror na delovnem mestu 12/2006
Brečko Danijela Dokument Mobbing - psihoteror tekmovalne družbe 12/2006
Mlinarič Pavla Dokument Mobbing kot problem menedžmenta in zakonodaje 12/2006
Mlinarič Pavla Dokument Zastrašujoč porast mobbinga tudi v Sloveniji - kaj pa sveti delavcev? 11/2006
Zorko Manca Dokument Delavsko soupravljanje v finančnem sektorju 11/2006
Bakovnik Rajko Dokument Obratni svet - osrednji organ sodelovanja delavcev pri upravljanju v Republiki Avstriji 11/2006
Kejžar Ivan Dokument Vloga SD pri določanju funkcionalnih znanj v sistemizaciji 11/2006
Erman Jasna Dokument Kolektivna pogodba o plačah 11/2006
Peršak Cvetka Dokument Skupno posvetovane o "prodaji družbe ali njenega bistvenega dela" 11/2006
Prostor Jerneja Dokument pravice delavcev v družbi, ki nastane s čezmejno združitvijo družb 11/2006
Gostiša Mato Dokument Obnovimo temeljna znanja s področja varnosti in zdravja pri delu 10/2006
Kokalj Franc Dokument Dogovor o smernicah za delovanje SD na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu 10/2006
Gostiša Mato Dokument Razrešene pomembne pravne dileme v zvezi z izpodbijanjem volitev 10/2006

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70