Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Mlinarič Pavla Dokument Zastrašujoč porast mobbinga tudi v Sloveniji - kaj pa sveti delavcev? 11/2006
Zorko Manca Dokument Delavsko soupravljanje v finančnem sektorju 11/2006
Bakovnik Rajko Dokument Obratni svet - osrednji organ sodelovanja delavcev pri upravljanju v Republiki Avstriji 11/2006
Kejžar Ivan Dokument Vloga SD pri določanju funkcionalnih znanj v sistemizaciji 11/2006
Erman Jasna Dokument Kolektivna pogodba o plačah 11/2006
Peršak Cvetka Dokument Skupno posvetovane o "prodaji družbe ali njenega bistvenega dela" 11/2006
Prostor Jerneja Dokument pravice delavcev v družbi, ki nastane s čezmejno združitvijo družb 11/2006
Gostiša Mato Dokument Obnovimo temeljna znanja s področja varnosti in zdravja pri delu 10/2006
Kokalj Franc Dokument Dogovor o smernicah za delovanje SD na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu 10/2006
Gostiša Mato Dokument Razrešene pomembne pravne dileme v zvezi z izpodbijanjem volitev 10/2006
Drofenik Štibelj Leja Dokument PEPPER III Report 10/2006
Gostiša Mato Dokument Kratko o temeljnih pojmih in postopkih razreševanja presežkov delavcev 9/2006
Čujovič Vojko Dokument Vloga, pristojnosti in naloge delavskih predstavništev v zvezi s presežki delavcev 9/2006
Trebše Mirjam Dokument Analiza dobrih in slabih praks na področju kolektivnih odpustov v RS 9/2006
Vlado Zorman Dokument Iz prakse za prakso razreševanja problematike presežkov delavcev 9/2006
Golob Urša in Podnar Klement Dokument Stičišča družbene odgovornosti podjetij in participacije zaposlenih pri upravljanju 9/2006
Lužar Barbara Dokument Finančna participacija zaposlenih v Sloveniji 9/2006
Uran Jana Dokument Spdna praksa v zvezi z izvajanjem zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 9/2006
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Pomen socilanega partnerstva za uvajanje varne fleksibilnosti 8/2006
Šarman Zvonka Dokument Izsledki nekaterih raziskav o učinkovitosti nemškega soodločanja in vlogi svetov delavcev 8/2006

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70