Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Haider Winfried Dokument Socialno partnerstvo v Avstriji 5/2006
Boc Alojz Dokument Delavske zbornice v Avstriji - pomemben steber socialnega partnerstva 5/2006
Gostiša Mato Dokument Presenetljiva in sporna sodba v zvezi z volitvami v svet delavcev 5/2006
Bajuk Jože Dokument Kratek pregled glavnih novosti v ZGD-1 4/2006
Čujovič Vojko Dokument Neposredna participacija in inovacijska dejavnost v družbi 4/2006
EAVZD Dokument Mobbing (nasilje na delovnem mestu) 4/2006
Kokalj France Dokument Sveti delavcev in novosti na področju zaposlovnaja invalidov 4/2006
Peterlin Damijana Dokument Kvotni sistem zaposlovanja invalidov 4/2006
Vitols Sigurt Dokument Problematika empiričnega razsikovanja ekonomskih učinkov delovskega soodločanja 4/2006
Šavko Majda Dokument Mobbing - recept za izgorevanje in nemotiviranost zaposlenih 4/2006
Gostiša Mato Dokument Delitve med sveti delavcev in sindikati niso dobre 3/2006
Šarman Zvonka Dokument Ključne ugotovitve obsežne nemške raziskave o partnerski podjetniški kulturi 3/2006
Bakovnik Rajko Dokument Zakaj tudi predstavniki delavcev v organih gospodarskih družb 3/2006
Vitols Sigurt Dokument Soodločanje in ekonomska učinkovitost v Evropi (2) 3/2006
Kajič Barbara Dokument Komunikacija kot osnova participacije zaposlenih 3/2006
EPOC Dokument Raziskava o ekonomskih učinkih neposredne participacije v Evropi 3/2006
Drofenik Leja Dokument Povezanost finančne participacije zaposlenih in uspešnosti poslovanja podjetja 3/2006
Jančič Zlatko Dokument Razsvetljeni kapitalizem: pogled treh mislecev sodobnega menedžmenta 2/2006
Peršak Cvetka Dokument Razprava ob letnem poročilu - orodje za doseganje ciljev sveta delavcev 2/2006
Kajič Barbara Dokument Pregled stanja na področju industrijskih odnosov v Sloveniji v letu 2005 2/2006

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70