Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Tratnik Etbin Dokument Hrup na delovnem mestu - posledice in ukrepi za zmanjševanje tveganj 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Finančni pogoji za delo SD v praksi 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Ko bom velik, bom menedžer - glosa 6-7/2006
Drofenik Štibrelj Leja Dokument Nagrajevanje zaposlenih s finančno participacijo 6-7/2006
Poslanska skupina SD Dokument Finančna participacija zaposlenih v Franciji 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Delavske zbornice - relikt preteklosti ali ideja za prihodnost? 5/2006
Podnar Klement Dokument Pripadnost in zavezanost zaposlenih kot konkurenčna prednost podjetij 5/2006
Gostiša Mato Dokument Skrajni čas je za uvedbo diferenciranega nagrajevanja dela članov sveta delavcev 5/2006
Mlakar Peter Dokument Za učinkovit sistem nagrajevanja dela 5/2006
Bakovnik Rajko Dokument Delavske zbornice, delavsko soupravljanje in socialni dialog v Republiki Avstriji 5/2006
Haider Winfried Dokument Socialno partnerstvo v Avstriji 5/2006
Boc Alojz Dokument Delavske zbornice v Avstriji - pomemben steber socialnega partnerstva 5/2006
Gostiša Mato Dokument Presenetljiva in sporna sodba v zvezi z volitvami v svet delavcev 5/2006
Bajuk Jože Dokument Kratek pregled glavnih novosti v ZGD-1 4/2006
Čujovič Vojko Dokument Neposredna participacija in inovacijska dejavnost v družbi 4/2006
EAVZD Dokument Mobbing (nasilje na delovnem mestu) 4/2006
Kokalj France Dokument Sveti delavcev in novosti na področju zaposlovnaja invalidov 4/2006
Peterlin Damijana Dokument Kvotni sistem zaposlovanja invalidov 4/2006
Vitols Sigurt Dokument Problematika empiričnega razsikovanja ekonomskih učinkov delovskega soodločanja 4/2006
Šavko Majda Dokument Mobbing - recept za izgorevanje in nemotiviranost zaposlenih 4/2006

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70