Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Delitve med sveti delavcev in sindikati niso dobre 3/2006
Šarman Zvonka Dokument Ključne ugotovitve obsežne nemške raziskave o partnerski podjetniški kulturi 3/2006
Bakovnik Rajko Dokument Zakaj tudi predstavniki delavcev v organih gospodarskih družb 3/2006
Vitols Sigurt Dokument Soodločanje in ekonomska učinkovitost v Evropi (2) 3/2006
Kajič Barbara Dokument Komunikacija kot osnova participacije zaposlenih 3/2006
EPOC Dokument Raziskava o ekonomskih učinkih neposredne participacije v Evropi 3/2006
Drofenik Leja Dokument Povezanost finančne participacije zaposlenih in uspešnosti poslovanja podjetja 3/2006
Jančič Zlatko Dokument Razsvetljeni kapitalizem: pogled treh mislecev sodobnega menedžmenta 2/2006
Peršak Cvetka Dokument Razprava ob letnem poročilu - orodje za doseganje ciljev sveta delavcev 2/2006
Kajič Barbara Dokument Pregled stanja na področju industrijskih odnosov v Sloveniji v letu 2005 2/2006
Brezigar Matej Dokument Sodišče zavrnilo predlog SD za imenovanje delavskega direktorja 2/2006
Drofenik Leja Dokument Dexia Group -študijski primer vpeljevanja notranjega lastništva zaposlenih 2/2006
Gostiša Mato Dokument Nedopustno zavajanje javnosti glede mednarodne ureditve "prostovoljnosti" kolektivnih pogajanj 1/2006
Stanojevi? Miroslav Dokument Postopna šok terapija 1/2006
Gostiša Mato Dokument Bistvo delavskih predstavništev je v eno- in dvotirnem sistemu upravljanja popolnoma enako 1/2006
Šarman Zvonka Dokument Parnerstvo mora biti postavljen cilj in je vrednota, ki jo je treba živeti 1/2006
Kresal Šoltes Katarina Dokument Pravna razmerja med predstavniki delavcev in vodstvom podjetja 1/2006
Kejžar Ivan Dokument Sveti delavcev in medsebojni odnosi v procesu dela 1/2006
Bakovnik Rajko Dokument Vloga delavcev in njihovih predstavništev pri oblikovanju in spreminjanju organizacije podjetja 1/2006
Vitols Sigurt Dokument Najnovejša šrudija 1/2006

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70