Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Freundlich Fred Dokument Mondragonovo združenje kooperativ 11/2005
Bajuk Jože Dokument Uvajanje enotirnega upravljanja gospodarskih družb 10/2005
Gostiša Mato Dokument Odgovorno trdim, da so ... 10/2005
Bedrač Janja Dokument Ureditev delavskih predstavništev v organih družb z enotirnim upravljanjem v Evropi 10/2005
Gostiša Mato Dokument Zakaj ne bi enostavno kar "razformirali" in "poprostovoljili" še države same? 9/2005
Vodovnik Zvone Dokument Razvoj socialnega dialoga v sodobneih industrijskih razmerjih 9/2005
Šarman Zvonka Dokument Podjetniška kultura - pogoj in rezultat uspešnosti sodelovanja in partnerstva pri upravljanju 9/2005
Petek Jože Dokument Stroškovni center "delavske ustanove" kot resor delavskega direktorja 9/2005
Gostiša mato Dokument Odkod bojazen pred delavskimi predstavniki v organih družb? 8/2005
Bratina Borut Dokument Ureditev učinkovitega enotirnega sistema upraavljanja v Sloveniji 8/2005
Bedrač Janja Dokument delavska predstavništva v enotirnih sistemih upravljanja v državah EU 8/2005
Gostiša Mato Dokument Bo vsaj odločba Ustavnega sodišča vendarle spodbudila pripravo zakona o delavskem soupravljanju v zavodih? 6-7/2005
Gostiša Mato Dokument Po kakšni logiki naj bi samo menedžerski prejemki "leteli v nebo"? 6-7/2005
Vodovnik Zvone Dokument Pravice menedžerjev pri odločanju na področju delovnih razmerij 6-7/2005
Možina Stane Dokument Ustvarjalno reševanje problemov 6-7/2005
Prijovi? Irena Dokument Iz ozadja postopka imenovanja kandidatov za člane nadzornih svetov 6-7/2005
ESS Dokument Informacija o delovanju Ekonomsko socilanega sveta in o soialnem dialogu v RS 5/2005
Gostiša Mato Dokument Je načelo prostovoljnosti res pomembnejše od načela kompetentnosti socilanih partnerjev? 5/2005
Kavčič Bogdan Dokument Kaj oblikuje odnos menedžerjev do zaposlenih 5/2005
Gostiša Mato Dokument Status (članov) sveta delavcev v primeru spremembe delodajalca 5/2005

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70