Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Izhodna strategija žal najšibkejša ravno pri razvoju "najpomembnejše konkurenčne prednosti" 1/2006
Gostiša Mato Dokument Potrebna je le sprememba, ne pa "eliminiranje sistemske vloge sindikatov 12/2005
Pavliha Milan Dokument Sveti delavcev in učinkovito spodbujanje zaposlovanja starejših 12/2005
Štibelj Klemen Dokument Delničarstvo zaposlenih na Irskem 12/2005
Gostiša Mato Dokument Neodgovorno razsipavanje stotin milijonov tolarjev 11/2005
Gruban Brane Dokument Koncept zavzetosti zaposlenih - inovacija ali imitacija? 11/2005
Šarman Milko Dokument Vpliv zaposlenih pri upravljanju in delavska participacija 11/2005
Dagsbaek Peter Dokument Predstavniki delavcev v upravnih odborih (delavski direktorji) na Danskem 11/2005
Bedrač Janja Dokument Delavska participacija v organih družb novih članic EU 11/2005
Antolin Jože Dokument Za razvoj sodelovanja med sveti delavcev in sindikati 11/2005
Freundlich Fred Dokument Mondragonovo združenje kooperativ 11/2005
Bajuk Jože Dokument Uvajanje enotirnega upravljanja gospodarskih družb 10/2005
Gostiša Mato Dokument Odgovorno trdim, da so ... 10/2005
Bedrač Janja Dokument Ureditev delavskih predstavništev v organih družb z enotirnim upravljanjem v Evropi 10/2005
Gostiša Mato Dokument Zakaj ne bi enostavno kar "razformirali" in "poprostovoljili" še države same? 9/2005
Vodovnik Zvone Dokument Razvoj socialnega dialoga v sodobneih industrijskih razmerjih 9/2005
Šarman Zvonka Dokument Podjetniška kultura - pogoj in rezultat uspešnosti sodelovanja in partnerstva pri upravljanju 9/2005
Petek Jože Dokument Stroškovni center "delavske ustanove" kot resor delavskega direktorja 9/2005
Gostiša mato Dokument Odkod bojazen pred delavskimi predstavniki v organih družb? 8/2005
Bratina Borut Dokument Ureditev učinkovitega enotirnega sistema upraavljanja v Sloveniji 8/2005

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70