Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Nujno potrebujemo tudi resno "nemarksistično" kritiko teorije kapitalizma 5/2016 2-3
Plut Dušan Dokument Koncept ekonomske demokracije pred sodobnimi družbenoe-okoljskimi izzivi 5/2016 3-6
Franca Valentina Dokument Digitalizacija vse bolj vstopa v delovanje evropskih svetov delavcev 5/2016 7-8
Bakovnik Nina Dokument Švedski model trga delovne sile in delavsko soodločanje 5/2016 8-11
Drofenik Štibelj Leja Dokument Dobre tuje prakse spodbujanja delavskih odkupov - primer Velike Britanije 5/2016 12-14
Gostiša Mato Dokument Proaktivno uresničevanje "nadzorne" funkcije svetov delavcev 5/2016 15-26
Gostiša Mato Dokument Delovnopravne zakonodaje očitno kmalu sploh ne bomo več potrebovali 4/2016 2-3
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in aktualni izzivi trga dela 4/2016 3-5
Gostiša Mato Dokument Kako zares v temelju rekonstruirati sedanji kapitalizem 4/2016 6-11
Prostor Jerneja Dokument Prikaz delavske participacije na Švedskem 4/2016 12-14
Podjed Klemen Dokument Donosnost promocije zdravja 4/2016 19-22
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustveno inteligentno komunikacijo (2) 4/2016 15-18
Bakovnik Nina Dokument Prepoved diskriminacije na delovnem mestu in vloga svetov delavcev 4/2016 23-25
Dokument  3/2016 6-9
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija kot element družbene odgovornosti podjetij 3/2016 6-9
Franca Valentina Dokument Aktualna vprašanja pravne ureditve delavskih predstavnikov v organih upravljanja 3/2016 7-10
Drofenik Štibelj Leja Dokument Zakaj ne - namesto razbremenjevanja plač - raje finančna participacija zaposlenih? 3/2016 10-12
Štromajer Jernej Dokument Delavske zadruge so bolj produktivne od tradicionalnih podjetij 3/2016 12-13
Vesna Starina Dokument Raziskava o vplivu delavskega lastništva na delovno zadovoljstvo v slovenskih podjetjih 3/2016 13-14
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in dobro počutje na delovnem mestu 3/2016 15-16

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70