Člani Predsedstva ZSDS, izvoljenega skladno s pravili združenja, so:

1. Vladimir Šega – DEM (predsednik)

2. Vesna Premović – CBRE GWS d.o.o. (podpredsednica)

3. Milan Malovrh – Goodyear Sava Tires

4. Slavko Pungeršič – Revoz

5. Andrej Valetič – Mahle Electric Drives

6. Petra Bezjak Cirman – RTV Slovenija

7. Aleksander Volf – Domel

8. Dr. Mato Gostiša – generalni sekretar ZSDS (član po funkciji)

9. Mag. Rajko Bakovnik – namestnik generalnega sekretarja ZSDS (član po funkciji)

10. Mitja Gostiša – izvršni sekretar ZSDS (član po funkciji)

11. Nina Bakovnik – predsednica Strokovnega sveta ZSDS (članica po funkciji)