IZMENJUJEMO IZKUŠNJE IN DOBRE PRAKSE!

V nadaljevanju objavljamo kratke predstavitve izkušenj svetov delavcev iz različnih podjetij pri njihovem delovanju v aktualnih kriznih razmerah, tj. predvsem način njihovega vključevanja v sprejemanje ustreznih ukrepov ter konkretne aktivnosti in ukrepe, sprejete na njihovo pobudo ali z njihovim sodelovanjem.

Tovrstna medsebojna izmenjava izkušenj in dobrih praks je lahko v danih razmerah izjemno koristna in dragocena, zato pozivamo predsednike vseh svetov delavcev, da se nam pri tej izmenjavi pridružite in nam posredujete kratke predstavitve iz svojih sredin, in sicer po e-mailu na naslov [email protected]. Vsebovale naj bi predvsem naslednje ključne informacije:

 • odgovor na vprašanje, ali je svet delavcev s strani delodajalca ustrezno vključen v načrtovanje in sprejemanje vseh zaščitnih ukrepov v duhu Zakona o varnosti in zdravja pri delu (obvezno skupno posvetovanje);
 • ali svet delavcev v tem smislu deluje tudi prokativno, tj. tudi na svojo lastno iniciativo podaja različne pobude in predloge;
 • kakšni konkretni ukrepi so bili na ta način sprejeti v podjetju;
 • ali so bile v podjetju zaznane tudi kršitve drugih delovnopravnih predpisov (npr. določanje prisilnih individualni in kolektivnih dopustov, vsiljevanje podpisovanja »sporazumnih« odpovedi pogodbe o zaposlitvi ipd.), na katere sicer opozarja tudi Inšpektorat RS za delo;
 • ali je na te kršitve pravne varnosti svet delavcev odreagiral in kako.

Vse vaše tovrstne predstavitve bomo dodali spodaj takoj, ko jih bomo prejeli.

Povezali smo se tudi z Združenjem Manager, kjer podobno  spremljajo dobre prakse in ukrepe med svojimi člani. Ogledate si jih lahko TUKAJ.


PALOMA d.d.

Sodelovanje sveta delavcev Paloma d.d. pri uvajanju ukrepov za zajezitev širjenja Koronavirusa

 1. 2.2020 smo pripravili ukrepe za zaščito pred okužbo s koronavirusom in z njimi seznanili upravo in vodstvo podjetja. Predsednik uprave nas je takoj vključil v pripravo in izvajanje ukrepov za zaščito pred okužbo.
 2. Na seji SD smo z upravo podrobneje pogovarjali o ukrepih in se dogovorili, da kljub temu, da še nekateri ne razmišljajo o možni okužbi skupaj lotimo uvajanja ukrepov proti okužbi s korona virusom.
 3. Osebno sem se povezal z nekaterimi predsedniki svetov delavcev predvsem s podjetjem “SAVA TYRES” in podjetjem “MAHLE” kjer smo si izmenjali izkušnje kako vzpostaviti ukrepe za zaščito zaposlenih in predloge za izredno nagrado za požrtvovalnost zaposlenim.
 4. Predsednik uprave je bil seznanjen z 52. in 53. členom ZVZD-1, ker je po moji oceni konstruktivneje se dogovarjati, kot mahati s prijavami inšpektoratu (ki pa itak ne ščiti delavcev ampak delodajalce). Sam sem ga seznanil z navedenima členoma in posledicami, če ne poskrbimo za zavarovanje zdravja
 5. Ukrep, da se zaposleni čim manj srečujejo med seboj, sva s predsednikom uprave dorekla                Po priporočilih Centa za krepitev zdravja in NIJZ (poleg tega sem vključil tudi osebnega   zdravnika) je uprava takoj pristopila k vzpostavljanju navodil in prilagajanju proizvodnih hal in ostalih delovnih prostorov za omogočanje ukrepa čim manj srečevanja zaposlenih v tesnih prostorih. V vzpostavitvi ukrepov smo bili enakovredno vključeni tako sindikat kot svet delavcev in so naša priporočila bila maksimalno upoštevana.
 6. Merjenje temperature zaposlenim pred vstopom v podjetje in razdelitev delovnih mask. Smo uprava družbe in svet delavcev skupaj proučili in se izvaja.
 7. Omogočanje dodatnega počitka za zaposlene.
 8. Najbolj ponosni smo v svetu delavcev in sindikatu Pergam, ker smo podali predlog o dodatni finančni nagradi zaposlenim, ki delajo v podjetju ali od doma. Tudi ta predlog je uprava z odobravanjem sprejela. Glede na to, da je lastnik Palome tuji vlagatelj smo pozitivno presenečeni, da so v podjetju sprejeti vsi ukrepi, ki varujejo zdravje zaposlenih in ohranjajo dolgoročno delovna mesta zaposlenih.

To je samo nekaj skupnih ukrepov ki jih v podjetju Paloma izvajamo. S svojo vztrajnostjo in pogajalskim pristopom smo vključeni izvajanje ukrepov maksimalno.

To pa ne pomeni, kot bi nekdo pomislil, da smo hlapci delodajalca. To pomeni, da smo s svojo proaktivnostjo delodajalcu pokazali, da želimo za vse zaposlene varno delovno okolje, ki ga želimo enakovredno soustvarjati in obdržati.

Lep pozdrav vsem

Predsednik sveta delavcev Paloma d.d.

Bojan Kolarič


GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o.

Tako je zadeva potekala v Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.:

 1. 13. marca je bil sklican izredni sestanek poslovodstva s SD in reprezentativnima sindikatoma, kjer so bile v luči širitve corona virusa predstavljene smernice, že vzpostavljeni ukrepi (predvsem na področju poudarjenega osveščanja o zaščitnih ukrepih, ki jih lahko izvaja vsak posameznik) in vsi nadaljnji predvideni ukrepi. Na sestanku smo delavski predstavniki podali svoje predloge in rešitve za ublažitev nastale situacije.
 2. S 16. marcem je bilo vsem zaposlenim, katerim narava dela to omogoča, odrejeno delo od doma. Za proizvodne delavce, pa so bili uvedeni določeni preventivni ukrepi glede razkuževanja, vzdrževanja medosebne razdalje, posebni režimi v jedilnicah itd.
 3. 17. marca je potekal usklajevalni sestanek delavskih predstavnikov s poslovodstvom družbe glede nadaljnjih ukrepov.
 4. 18. marca je bila sklicana izredna seja SD, na kateri smo z namenom omejevanja širjenja koronavirusa, zaščite sodelavcev in tudi kot odgovor na nenaden upad povpraševanja na trgu soglasno potrdili sklep oz. dogovor o zaustavitvi proizvodnje in čakanju na delo doma.
 5. Z 19. marcem smo pričeli s postopno zaustavitvijo proizvodnje, ki se je v celoti zaustavila v soboto 21. marca.
 6. Več informacij je  na voljo tudi na spletni strani: https://goodyear-slovenija.si/goodyear-zacasno-zaustavlja-proizvodnjo/

Lep pozdrav,

Predsednik sveta delavcev

Milan Malovrh


JZ RTV Slovenija 

Kratek povzetek dogajanja na RTV, povezanega s korona virusom:

Generalni direktor Igor Kadunc je imel 24. februarja prvi krizni sestanek na temo koronavirusa. Svet delavcev RTV Slovenija je bil vabljen na enega od sestankov, kjer sta bili tudi predstavnici Nacionalnega instituta za javno zdravje in sta pojasnjevali, kako se spopasti z novim virusom. Vodstvo je še v februarju pristojnim službam naročilo, da montirajo razkužila po vseh enotah RTV Slovenija in milnike v WC-jih. Kot predsednica Sveta delavcev sem poslala nekaj pozivov vodstvu (recimo, kak režim imajo na konkurenčni TV) in vodstvo je takoj reagiralo ter začelo z dodatnimi ukrepi, kot je dodatno razkuževanje prostore, omejilo je gibanje po hiši, zagotovilo ustrezno socialno razdaljo, v veliki meri so zagotovili delo na domu, kjer je to mogoče. K sreči imamo sprejete vse ustrezne dokumente za izvajanje dela na domu, ki so bili vsi sprejeti v minulem letu v soglasju s svetom delavcev in reprezentativnimi sindikati. Za vse recepcije so nabavili digitalne brezstične termometre in uvedli sobo za karanteno. Uvedli so dodatne dezinfekcije kljuk. V nekaterih oddelkih so prešli na nov ritem dela, da se ljudje ne bi srečevali, ampak se le zamenjajo (in dezinficirajo naprave predno začnejo delati).

Vodstvo je vodje obvestilo, da morajo vsem zaposlenim zagotoviti varnostno opremo, ki jo morajo imeti, ker sicer lahko brez posledic odklonijo dodeljeno delo. Vsaka radijska ali TV ekipa mora imeti:

 1. razkužilo za roke in za mikrofone;
 2. uporabljati je treba usmerjene mikrofone (to ste verjetno opazili na TV);
 3. rokavice za enkratno uporabo.

Glede mask smo na RTV sledili navodilom, da jih razen v izjemnih okoliščinah, ko bi vstopali v prostore, kjer bi bila možna okužba, uporaba ni smotrna. Je pa vodstvo vse obvestilo, da naj ne bodo na razdalji manjši od 1,5 metra od katerega koli sogovornika. Tudi na najnovejši poziv sveta delavcev RTV Slovenija, da bi v šivalnici začeli sam šivat maske, je generalni direktor odgovoril, da se s tem že ukvarjajo in da nabavljajo ustrezen material.

Z naraščanjem nevarnosti namerava vodstvo stopnjevati tudi ukrepe predvsem za zagotavljanje programov:

 1. organizirali bomo lastno taksi službo za prevoz  zaposlenih, ki so se sicer posluževali javnih prevoznih sredstev;
 2. zaposlenim, ki bi delali pozno v noč in naslednji dan, bomo zagotovili možnost prenočitve.

Upam, da lahko naši ukrepi pomagajo še kakšnemu podjetju. O vsem smo redno obveščeni prek elektronske pošte in zaprte skupine na Facebooku. Izjemno se je pri iskanju zaščitnih sredstev angažirala služba za varnost in zdravje pri delu.

Res pa je, da je zaradi korona virusa spremenjena naša programska shema, v tem času se moramo braniti tudi pred neprimernimi napadi na novinarsko avtonomijo. Zato pozivam vse, da ostanete doma in ostanete z RTV Slovenija.

S 30. 3. je v veljavi tudi ukrep, da je treba znotraj RTV Slovenija nositi maske, ki so jih začele šivati zaposlene na Televiziji Slovenija.  Tako bomo povečali zalogo zaščitnih mask in prispevali še k večji zaščiti zaposlenih. Predvidevamo, da bo naših ročno izdelanih zaščitnih mask (hišne maske) v kratkem času dovolj za vse, ki so prisotni v prostorih RTV Slovenija. Namenjene so uporabi pri gibanju znotraj naše hiše. Te zaščitne maske sicer ne zagotavljajo enake zaščite kot medicinske, so pa primerne za uporabo, dokler se nahajamo v delovnih prostorih in hodnikih. Maske so pralne in poskrbljeno bo, da jih bodo zaposleni ob odhodu oddali na varnem mestu, ob naslednjem prihodu pa bodo prejeli oprane (na 90 stopinj) in zlikane.

Petra Bezjak Cirman

predsednica Sveta delavcev RTV Slovenija


REVOZ d.d.

Z našim vodstvom smo o problemih koronavirusa v pogovorih že od samega začetka na Kitajskem, saj prav iz te pokrajine dobivamo sestavne dele.  Želeli smo, da vodstvo zaposlene seznanja o nevarnostih in da s kitajskimi deli niso ogroženi. Poleg tega pa smo želeli sprotno informiranje o možni zaustavitvi proizvodnje zaradi problemov dobave. Po izbruhu v Italiji, se je vse skupaj dogajalo zelo hitro. Z vodstvom smo bili vsakodnevno v stiku preko telefona ali krajših srečanj, tako da smo sodelovali pri uvajanju vseh preventivnih ukrepov.

V torek 10. marca smo imeli sestanek (v zelo omejenem številu), kjer so izmenjali mnenja.  Ves čas smo bili med zaposlenimi. S člani SD in sindikalnimi poverjeniki smo stalno komunicirali. Skupnih sestankov nismo sklicevali, ker so bili odsvetovani. Ker se je strah in nezadovoljstvo med zaposlenimi hitro večal smo na vodstvo večkrat naslovili predlog, da začnemo s pripravami postopkov za zaustavitev proizvodnje.

V torek 17. marca je predsednik uprave povabil predsednika reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev na srečanje. Tam nas je seznanil, da so se predvsem zaradi skrbi za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih odločili, da upoštevajo naše predloge in pridobili soglasje iz centrale v Franciji, da se ob 22h po koncu popoldanske izmene ustavi proizvodnja.

Od konca februarja dalje, je bila zaposlenim, ki so bili v času pojava koronavirusa v ogroženih območjih, s strani podjetja odrejena dvotedenska karantena oz. delo od doma.

Z 10.03.20 je sprejem ukrepov:

 • Odpovedana vsa službena potovanja, skupni sestanki, srečanja, izobraževanja, …;
 • Odsvetovana vsa zasebna potovanja v tujino;
 • Odpovedani so bili vsi obiski tovarne;
 • Zunanji izvajalci lahko opravljajo samo nujna dela (ne smejo prihajati iz ogroženih območij);
 • Vozniki kamionov pri vstopu v tovarno dobijo zaščitno masko in navodila kako se morajo obnašati v tovarni,…

Z 11.03.20 je sprejem ukrepov:

 • Sestanki samo na daljavo preko video in avdio konferenc;
 • Poziv naj se sodelavci na zadržujejo pri avtomatih za napitke in naj se ne grupirajo;

Posebni ukrepi za jedilnice.

 • Obvezno razkuževanje rok v jedilnicah (z uporabo razkužila, ki se nahaja v jedilnicah)
 • Vse jedilnice se odprejo 15 minut prej.
 • Pribor bo delilo osebje Slorestana razdelilnem pultu.
 • Juhe bo delilo osebje Sloresta.
 • Na voljo bodo pripravljene solate (solatni bar se začasno ukine).
 • Na voljo bo pakiran kruh.
 • PRIPOROČILO, da se solnice na mizah prijemajo s papirnatimi robčki.

Z 13.03.20 je sprejem ukrepov:

 • Poziv zaposlenim da vse dokumente in potrdila v režijskih službah naročajo preko telefona ali e-maila;
 • Narejen razpored odhoda na malico po različnih službah;
 • Priporočilo zaposlenim iz tujine ki imajo začasno bivališče v SLO, naj se med vikendom ne vračajo v svojo državo;
 • Priporočilo zaposlenim naj si doma merijo telesno temperaturo.

Z 16.03.20 je sprejem ukrepov:

 • Merjenje telesne temperature vsem zaposlenim pri vstopu v tovarno,
 • Odpovedano delo v nočni izmeni, (zaposleni prerazporejenii v dnevne izmene);

Z 17.03.20 je sprejeta odločitev:

 • Odločitev da se ob 22. uri ustavi proizvodnja v vseh izmenah. V tovarni potekajo samo še nujna opravila. Sodelavce se pozove, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov.

Trenutno ni mogoče oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za ponoven zagon proizvodnje.

Lep pozdrav, Salutations, Cordialement,

Aleš Perše, Predsednik sveta delavcev Revoz


DOMEL d.o.o.

Trenutno krizno stanje (Corona virus) bi vsekakor moralo še bolj v ospredje postaviti Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, ki v 13. členu jasno navaja, da se morajo delodajalci in delavci oz. njihovi predstavniki o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Pri nas se je takoj med člani sveta delavcev in zaposlenimi pojavilo veliko vprašanj iz področja varnosti in zdravja pri delu oz, zagotavljanja varnega in zdravega dela, ter preostalih vprašanj različnih tematik. Tako smo se skupaj z upravo odločili za dva ukrepa v zvezi z obveščanjem:

 • dnevno poročilo o stanju, ukrepih in napovedih za naprej s strani uprave podjetja;
 • vzpostavitev posebnega komunikacijskega kanala prek e-pošte

Namen prvega ukrepa je, da vzpostavimo učinkovit pretok verodostojnih informacij in preprečimo širjenje napačnih informacij in govoric. Dnevna poročila podaja tako uprava vse od 13.03.2020, vsak delovni dan in ga objavlja na našem intranet portalu.

Namen drugega ukrepa je predvsem, podati možnost vsem zaposlenim, da lahko vprašajo direktno glede vseh vidikov delovnega prava, uvedenih ukrepov in razmerami v podjetju, če to iz obvestila ni dovolj jasno razbrati. Dogovorjeno je, da skrbnik e-mail naslova enkrat tedensko pripravi poročilo, s katerim seznani svet delavcev.

Medsebojno obveščanje in skupno posvetovanje smo izvedli v četrtek 19.03.2020, ko smo imeli kratko telefonsko konferenco s sindikatom in vodstvom, kjer sicer ni tekla beseda o varnosti in zdravju pri delu temveč nam je vodstvo predstavilo ukrepe z vidika delovno pravnega področja. V teh izrednih razmerah, kjer moramo hitro ukrepati, je to pač edini možni način. Prav tako načrtujemo podoben sestanek v prihodnjem tednu, ko bomo imeli že podatke iz proizvodnega plana, stanjem na trgu in bomo že seznanjeni tudi z zakonskimi določili in ukrepi »koronapaketa«.

Svet delavcev se zaveda prednosti proaktivnega izvajanja poslanstva in same soupravljalske vloge, zato se je takoj samoiniciativno angažiral v smislu ozaveščanja zaposlenih o pravilih, ki so ključnega pomena za preprečevanje širjenja virusa in preko svojih članov iz različnih lokacij pridobival tudi verodostojne informacije o trenutnem stanju (na terenu) in jih plasiral po hitrem postopku upravi.

Že v osnovi smo se soočali s slabo ozaveščanostjo zaposlenih o samih pravilih, ki so ključnega pomena za preprečevanje širjenja virusa, kot so temeljito umivanje rok, razkuževanje ob prihodu v podjetje, pred malico in ob odhodu, ter merjenje temperature doma pred odhodom.

V nadaljevanju smo se v določenih trenutkih soočali s pomanjkanjem oz. z napačno razporejenimi zaščitnimi sredstvi, saj je veliko zaposlenih kasneje sprejelo drugačno obliko dela – delo od doma in so ta razkužila ostala na njihovih prvotnih delovnih mestih.

Povečevali smo število uporabnikov zaščitnih mask, predvsem na tiste, ki so zaradi narave svojega dela v stiku z večjim številom zaposlenih v podjetju (mojstri, kontrolorji, tehnologi, vzdrževalci,…). Za pravilno nošenje maske in sploh upoštevanje ustreznih samozaščitnih ukrepov je bilo pripravljeno izobraževanje na SmartAreni – »Varni pred koronavirusom!«

Uvedli smo ukrep na vhodu v podjetje in z meritvami telesne temperature na vhodu dvignili ozaveščenost zaposlenih, da tudi sami spremljajo svoje zdravstveno stanje.

Cenimo vse napore in pripravljenost zaposlenih, da tudi v teh težkih izrednih razmerah nadaljujejo z delom in s tem zagotavljajo redne odpreme našim kupcem. V tem trenutku je prezgodaj, da bi tako imenovani »krizni dodatek« lahko že vrednostno definirali, vsekakor pa trud in pripadnost podjetju ne bo prezrta.

Posameznim zaposlenim odrejamo prerazporeditev delovnega časa ali delo od doma in jim tako omogočamo, da ostanejo doma in tako v domačem okolju lažje skrbijo in varujejo svoje zdravje. Predvidenega ukrepa čakanja na delo se še ne poslužujemo, saj morajo biti sprva vsi razpoložljivi ukrepi delodajalca pred tem izčrpani (fond ur, odrejen dopust za leto 2019,…). Kroničnim bolnikom in bolnikom z oslabljenim imunskim sistemom pa smo priporočili, da se o prihodu v službo posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom.

V nastali hudi situaciji moramo biti solidarni eden z drugim in držati skupaj, zato smo se odločili, da tudi v tej nepredvidljivi situaciji zaenkrat podaljšamo pogodbe o zaposlitvi (s 01.04.2020) vsem 103 zaposlenim za določen čas, in damo 9 pogodb za nedoločen čas tistim zaposlenim, ki se jim je obdobje določenega časa izteklo. Prepričani smo, da je to v teh razmerah prava odločitev. In to kljub temu, da posameznim oddelkom ali posameznim zaposlenim na drugi strani hkrati odrejamo prerazporeditev delovnega časa in jim omogočamo, da ostanejo doma. Kjer bo to mogoče, bomo s tem nadaljevali tudi v naslednjih dneh.

Veliko pozitivnosti in polno skledo zdravja vsem!

Predsednik Enotnega sveta delavcev:

Aleksander VOLF


LEK d.d.

V teh dneh se panoge, katerih dejavnosti niso življenjskega pomena, povsem ustavljajo. Novartis v Sloveniji si kot proizvajalec zdravil, ki je ključni del kritične infrastrukture, ne more privoščiti, da ustavimo proizvodnjo. Od nas so odvisna življenja ljudi po vsem svetu! Vsekakor pa sta v Novartisu zdravje in varnost sodelavcev na prvem mestu, zato kot podjetje dnevno sprejemamo nove ukrepe ter o njih obveščamo vse zaposlene.

Svet delavcev na dnevni ravni sodeluje pri sprejemanju teh ukrepov, njihov namen pa je zagotoviti čim boljše pogoje za delo naših sodelavcev v teh izrednih razmerah.

Vodstvo je v sodelovanju s svetom delavcev sprejelo naslednje ukrepe:

 • delo od doma. Od ponedeljka, 16. marca, je delo od doma obvezno za vse sodelavce, ki imajo prenosne računalnike.
 • Varno delo in delovno okolje. V ta namen so vodje oziroma pooblaščene osebe sodelavcem razdelili zaščitno opremo – zaščitne maske in zaščitne rokavice za osebno rabo. Zaposleni, ki dnevno hodijo na delovno mesto, so prejeli tudi po liter razkužila za osebno uporabo. Poskrbljeno je tudi za dodatne varnostne ukrepe tako v jedilnici kot na delovnih mestih. Obenem sodelavce nenehno opozarjamo na ostale higienske in varnostne ukrepe, kot je redno umivanje rok, medosebna razdalja, kihanje in kašljanje v rokav ali robec in da dosledno upoštevajo sprejete varnostne ukrepe.
 • V teh izrednih razmerah je Novartis poleg zakonsko določenih možnosti sprejel odločitev, da staršem v Novartisu, ki res nimajo možnosti organizirati varstva svojih otrok, zagotovi 100-odstotno plačano odsotnost, in sicer 10 dni izrednega dopusta v času trajanja zaprtja šol in vrtcev. Prav tako varstvo otrok organiziramo v sklopu civilne zaščite v občinah Prevalje, Lendava, Ljubljana, Mengeš in Domžale. Varstvo poteka na domu zaposlenega (starša otroka), izvajajo pa ga usposobljeni prostovoljci iz vrst vzgojiteljev in učiteljev osnovnih šol. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zaposleni, ki so starši predšolskim otrokom in učencem od 1. do 5. razreda.
 • Prevoz na delo, in sicer sodelavce iz varnostnih razlogov v največji možni meri spodbujamo, da uporabljajo lastno vozilo za prevoz na delo. To velja tudi za sodelavce, ki so se doslej na delo vozili z javnim prevozom. Ker trenutno javni prevoz ni zagotovljen, se povračilo stroškov prevoza na in z dela obračunava kot povračilo kilometrine in ne kot mesečna vozovnica. Če sodelavec druge možnosti nima, lahko uporabi taksi.
 • Koriščenje nadur in različnih oblik dopusta.
 • Finančno nagrajevanje zaposlenih, ki se vseskozi prilagajajo, trudijo in pomagajo po svojih najboljših močeh, da proizvodnja zdravil teče nemoteno in da je oskrba bolnikov z našimi zdravili zagotovljena.
 • Posebne varnostne ukrepe smo sprejeli tudi v jedilnicah, med katerimi je tudi ta, da je topla malica na voljo le sodelavcem iz proizvodnje, laboratorijev in kakovosti, ki nimajo možnosti vnosa hrane na delovno mesto. Za vse druge sodelavce je malica na voljo v obliki »lunch paketov«.
 • Vsem sodelavcem v Novartisu v Sloveniji nudimo brezplačno psihosocialno pomoč, ki jo izvajajo terapevti in svetovalci.
 • Trudimo se tudi preprečiti, da bi prišlo do prekomerne izčrpanosti naših sodelavcev v proizvodnji, zato smo pozvali vse ostale sodelavce, ki delajo od doma in bi lahko pomagali v proizvodnji, da se pozivom za pomoč pri delu v proizvodnji odzovejo in tako omogočijo počitek.
 • Prav tako si želimo delo čim bolj olajšati tudi vsem tistim, ki delajo od doma. Zato smo tem sodelavcem omogočili izposojo službenega zaslona. Prav tako smo kot odziv na koronavirus za sodelavce zbrali različne vire, e-izobraževanja in članke, ki jim bodo v pomoč pri prilagajanju na delo od doma. Čeprav so izobraževanja v učilnici v tem času odpovedana, imajo še vedno možnost izobraževanja in osebnega razvoja s pomočjo različnih virtualnih orodij.
 • Redne seje sveta delavcev potekajo po Skypu enkrat na mesec. Svet delavcev je sprejel odločitev, da se v tej izredni situaciji sestaja tedensko (Skype), kjer si delimo informacije in razpravljamo o stanju v podjetju.

Z zgoraj naštetimi sprejetimi ukrepi želimo še zmanjšati možnost morebitnega širjenja virusa med sodelavci in jim omogočiti kar se le da prijazno delovno okolje. Vsak dan se tudi pogovarjamo o dodatnih ukrepih in jih med seboj usklajujemo. Eden od predlogov, ki je trenutno v obravnavi in o katerem razmišljamo je, da bi uvedli merjenje telesne temperature zaposlenim pred vstopom v podjetje.

Lepo pozdravljeni,

Predsednik sveta delavcev Lek d.d.

Fikret Bašanović


LUKA KOPER d.d.

Svet delavcev Luke Koper že od začetka tesno sodeluje z upravo in ostalimi službami v “kriznem štabu” Luke Koper. S preventivnimi ukrepi smo začeli že v prvi polovici februarja. Stanje pri sosedih in po svetu pa pa budno spremljamo od pojava koronavirusa na Kitajskem. Prav tako smo uvedli sestanke Sveta delavcev in usklajevanja z upravo preko računalniškega portala na daljavo, da se izogibamo neposrednemu druženju.

Z upravo smo prepoznali delovna mesta, za katera je možno opravljanje dela od doma in zaposlene na teh delovnih mestih prerazporedili na delo na domu. Poskrbeli smo tudi za starše, da so zaradi zaprtja vrtcev in šol ostali doma za varstvo otrok.

Luka Koper SE NE SME ustaviti, ker to pomeni kolaps za celo državo!

Povzetek preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa v družbi Luka Koper, d. d.

Na seji 4. februarja je uprava sprejela sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo ukrepov in ravnanja ob pojavu koronavirusa. Ta je pripravila usklajen protokol z NIJZ glede obveščanja in ukrepanja v primeru suma okužbe na ladji, naknadno še protokol obveščanja in ukrepanja v primeru suma okužbe na kopnem. Delovna skupina se je v nadaljevanju redno, od 16. marca dnevno sestajala in sprejemala ukrepe.

Družba je sistematično informirala zaposlene in druge deležnike na območju pristanišča s posebnimi obvestili, ki smo jih imenovali »KORONAINFO«. Obvestila obešamo na oglasne deske po pristanišču, vsa pa so zbrana v posebnem poglavju na intranetu. Poleg tega smo pripravili in natisnili tudi posebne letake in plakate o pravilnem izvajanju samozaščitnih ukrepov, s poudarkom na ukrepih, ki so vezani na proces dela v pristanišču.

Sprejete protokole in ukrepe smo predstavili neposredno tudi predstavnikom zunanjih pogodbenih podjetij, predstavnikom špediterjev in agentov in državnim organom, ki izvajajo svoja pooblastila znotraj pristanišča. Pripravljamo tudi dnevna poročila o zagotavljanju pristaniških storitev za naše poslovne partnerje.

Pregled nekaj ključnih ukrepov:

 • strokovno predavanje epidemiologa, ki je zaposlene seznanil s splošnimi informacijami o koronavirusu, možnostih okužbe in preprečitve;
 • usposabljanje za pravilno uporabo zaščitnih mask za tiste skupine zaposlenih, ki so najbolj izpostavljene stikom z zunanjimi deležniki;
 • zagotovitev pogostejšega čiščenja in razkuževanja skupnih prostorov s strani izvajalca čiščenja;
 • dogovor s specializiranim podjetjem za izvedbo dodatnega razkuževanja prostora, kjer bi se nahajala potencialno kužna oseba;
 • nabava in namestitev razkužil za roke na območju celotnega pristanišča;
 • priprava navodil za delavce v mehanizaciji glede čiščenja in dezinfekcije mikro prostorov;
 • postavitev dodatnih IBC zabojnikov s pitno vodo in milom na lokacijah po pristanišču, kjer v bližini ni dostopa do tekoče vode;
 • nabava 10 kontaktnih termometrov (kasneje še dodatnih 10) – pripravili smo tudi postopke in navodila za merjenje telesne temperature na vhodih in kamionskem terminalu, vendar tega ukrepa nismo uvedli in sicer na podlagi strokovnega mnenja epidemiolog ter dejstva, da večino prevoznikov kontrolirajo že na mejnih prehodih;
 • uvedba začasnega poslovnega bontona prepovedi rokovanja;
 • omejitev in zmanjševanje števila in obsega sestankov, izobraževanj in drugih možnih oblik fizičnih kontaktov (vključno s službenimi potmi);
 • prekinitev izvajanja vodenih ogledov po pristanišču;
 • uvedba samo karantene na domu po prihodu s službene poti v tujini;
 • posebna obravnava ranljivih skupin (nosečnice, starejši delavci, kronični bolniki, delavci, ki so preboleli težje bolezni in imajo zaradi tega slabši imunski sistem), ki se jim je omogočilo delo od doma ali usmerilo na posvet z zdravnikom.

Delovna skupina je sprejela odločitev, da se zaradi preprečevanja zadrževanja večjega števila oseb zaprejo luške obedovalnice in zagotovijo t.i. lunch paketi (zaradi izredno majhnega povpraševanja smo na koncu menzo povsem zaprli). Kavne avtomate v zaprtih prostorih smo prestavili na prosto. Poleg tega smo začasno omogočili pešačenje po pristanišču in vzpostavili varno pešpot od vhoda v pristanišče do garderob po terminalih. Zaradi oddaljenosti nekaterih lokacij smo ohranili luški avtobus, vendar smo omejili število ljudi ter označili varno razdaljo. Izvedli smo tudi zamik urnika ter s tem preprečili križanje dveh izmen in zadrževanje večjega števila oseb v garderobah. Z enakim ciljem zaposlene spodbujamo za prihod na delo v delovnih oblekah (ni potrebno preoblačenje v garderobah).

Za izvajanje nadzora preventivnih ukrepov je bila 13. marca vključena še luška Civilna zaščita, ki je oblikovala delni štab. Tri ekipe dnevno (v vsaki izmeni) skrbijo na terenu za spoštovanje ukrepov, za dodatno razkuževanje in poročanje delovni skupini.

Vsi ukrepi za omejevanje širjenja virusa veljajo tudi na zunanjem kamionskem terminalu, ki ga upravlja hčerinska družba Luka Koper INPO d.o.o.

Luka Koper bo v primeru zaostritve razmer, trajanja ali razraščanja epidemije aktivirala Načrt neprekinjenega poslovanja ter vzpostavila/aktivirala Center za krizno upravljanje Luke Koper, d. d., ki bo vodil in koordiniral aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.

Predsednik Sveta delavcev Luka Koper

Mirko Slosar


GOSTOL GOPAN d.o.o.

Zelo na kratko nekaj informacij še iz družbe GOSTOL-GOPAN:

V našem podjetju smo 10. marca ustanovili KRIZNO SKUPINO PODJETJA, ki jo sestavljajo tako vodstvo, podporne službe in jaz kot predsednik sveta delavcev. Vsako jutro ob 8:00 se dobimo na sestanku preko skypa in usklajujemo ukrepe, preverjamo izvajanje,…itd.

Angažirali smo tudi vse zaposlene, ki so ostali na sedežu podjetja, da opozarjajo sodelavce glede spoštovanja ukrepov in nam (krizni skupini) podajajo morebitne predloge.

Proizvodnja z upoštevanjem ukrepov teče zaenkrat nemoteno. Kdor lahko, opravlja delo od doma, v ta namen se je vzpostavila tudi povezava s sedežem podjetja.

Prijeten dan,

Srečko Trogar,

Predsednik sveta delavcevISKRAEMECO d.d.

SOUPRAVLJANJE V PRIMERU POJAVA KORONAVIRUSA: Vključeni vsi – vodstvo podjetja,  upravni odbor,  svet delavcev,  sindikat,  delavci!

Ključne odločitve:

 • Posvetovanje o ukrepih v skladu s 45. in 46. členoma Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
 • Skupne odločitve.
 1. Delo poteka, dokler imamo zdrave delavce, material, naročila, kupce in logistiko.
 • Delo v proizvodnji organizirati v dveh izmenah (začasno opustiti nočno, turnusno in delo preko polnega delovnega časa).
 • Delo v režiji, če je možno od doma, koriščenje starega dopusta, koriščenje plus ur, čakanje v skladu s PKP.(v letošnji dopust ne posegamo).
 1. Poskrbeti, da bo delo varno (zaščita).
 • Obvezna zaščitna sredstva(maske, rokavice, razkužila, razmik).
 • Merjenje temperature delavcev.
 • Zaščitno obnašanje v skupnih prostorih, jedilnicah, garderobah, hodnikih,
 • Prepoved službenih potovanj, sestankov več kot 4 udeležencev, zunanjih obiskov.
 1. Zaščititi ranljive skupine.
 • Kroničnim bolnikom, delavcem brez varstva in javnega prevoza omogočiti po dogovorjenih kriterijih ostati doma.
 • Tistim, ki težje prenašajo situacijo prisluhniti, jih vzpodbujati, nasploh prispevati k pozitivnemu vzdušju.
 • Kjer so težave prehude, odobriti tudi odsotnost z dela(dopust, zdravnik bolniško)
 1. Spoštovati delovnopravno zakonodajo.
 • Pozorno spremljanje možnih anomalij.
 • Poziv delodajalcu, da ohrani število zaposlenih.
 • Izogibanje šikaniranj oz. privilegiranj posameznikov in skupin.
 • Imeti čim bolj poenotene kriterije pri obravnavi delavcev v različnih oddelkih.
 • Vodje še temeljiteje seznanjati s pravicami delavcev, da se izognemo dejanjem, ki niso v skladu z zakonodajo in PKP.
 1. Tekoče obveščati delavce o ukrepih.
 • Delavci so dnevno seznanjeni z ukrepi in sicer:
 • Predsednik obvešča člane Sveta, ti pa delavce v svojih sredinah.
 • Predsednik Sindikata obvešča poverjenike, ti pa svoje člane.
 • Vodstvo podjetja preko obvestil za zaposlene, intraneta, sodobnih komunikacijskih poti.
 1. Evalvacija ukrepov.
 • Predstavniki zaposlenih v svojih sredinah tekoče spremljamo situacijo, razvoj dogodkov in odstopanja.
 • Ob odstopanjih obvestimo Vodstvo, ob neukrepanju zahtevamo pojasnila in obveščanje o odpravi le teh.
 • Preko člana Upravnega odbora, ki zastopa delavce, je o ukrepih in stanju objektivno preko korespondenčnih sej, videokonferenc , seznanjen tudi lastnik podjetja in ostali člani Upravnega odbora.
 1. Zaključek
 • Vsaka alineja v zgornji predstavitvi ima za podlago protokol, lahko par vrstic, ali pa nekaj strani.
 • Situacijo pozorno spremljamo in smo v primeru poslabšanja pripravljeni pravočasno ukrepati. Nabor ukrepov je pripravljen in usklajen z Vodstvom. Trenutno smo po protokolu v drugi fazi od štirih, ki pomeni zaprtje podjetja.

POVZETEK

 • Na pogostih, včasih dnevnih sestankih z vodstvom smo uspeli:
 • Zagotoviti varno delo z uporabo mask, rokavic, razkužil, primerno medsebojno razdaljo, spoštovanjem higienskih pravil, organizirati prehrano tekom celotnega delovnega procesa z upoštevanjem strogih varnostnih pravil, merjenjem temperature delavcev.
 • Zmanjšati obremenjenost delavcev tako, da se dela samo v rednem delovnem času, v dveh izmenah, tretja izmena zaenkrat ostaja za dobavo nujnih naročil.
 • V režiji, povsod kjer je možno zagotoviti delo od doma, ali odsotnost po zgornjih kriterijih, če to ne ogroža delovnega procesa. Rezultat je 40% dela v podjetju, 40% dela od doma, 20% je doma, pripravljeni da vskočijo po potrebi.
 • Striktno spoštovanje delavnopravne zakonodaje, PKP , brez groženj o odpuščanju in šikaniranju, zaščititi rizične skupine.

VTISI IN RAZMIŠLJANJA …

 • S pravočasnim in usklajenim delovanjem vseh deležnikov smo, zaenkrat in upam tudi za naprej,  situacijo v zvezi z epidemijo (za zdaj nimamo okuženih) v podjetju dokaj uspešno obvladali. Kot ključno se je pokazalo,  da delavska predstavništva delujejo usklajeno,  kljub različnim pristojnostim, ki so v tem primeru malo zabrisana, pa je skupni cilj vseh, da delavci in podjetje krizo prebrodimo s čim manj praskami. Ni namen hvaliti Vodstvo,  vendar je bilo v tem primeru kooperativno,  vedno na voljo in z razvojem dogodkov tudi vse bolj dovzetno za predloge s strani delavskih predstavništev.
 • Rezultat je kompromis, ki mislim da zadovolji obe strani, saj smo v istem čolnu.
 • Mogoče še zanimivost, ker je tudi v proizvodnji izpad delavcev, je Vodstvo na režijske delavce, kjer jih delovni proces lahko pogreši, naslovilo prošnjo za prostovoljno delo v proizvodnji. Odziv je bil nad pričakovanji. Solidarnost še živi!

Pazite nase, na vaše bližnje, sodelavce

Kranj,  27.marca 2020

Marko Roškar​

Predsednik Sveta delavcev/Član Upravnega odbora | Chairman of the Workers Council/Member of the Board of DirectorsJP VOKA SNAGA d.o.o.

V našem podjetju se je komunikacija med mano, kot predsednikom sveta delavcev in Vodjo službe varstva pri delu g. Baumanom, na temo koronavirusa pričela konec meseca februarja. Služba varstva pri delu je tudi pravočasno realizirala nabavo zadostne količine zaščitne opreme. Veliko časa in energije je bilo v začetku meseca marca namenjeno preigravanju različnih možnosti in postavljanju ukrepov za preprečitev koronavirusa. Za četrtek 19. marca je bila predvidena tudi seja sveta delavcev, na kateri bi lahko vsi skupaj z g. Baumanom obravnavali tudi tematiko koronavirusa.

Ker je bilo stanje v državi že 12. marca alarmantno, se je vodstvo podjetja na hitro odločilo in dvanajst ukrepov za najbolj izpostavljena delovna mesta, v petek 13. marca tudi »enostransko« objavilo. V soboto 14. marca je bila s strani vodstva sprejeta odločitev, da vsi sodelavci, ki niso nujno potrebni za nemoteno zagotavljanje obvezne javne službe, preventivno ostanejo doma. Torej do formalne realizacije predhodnega skupnega posvetovanja, kot ga predvideva 91. člen ZSDU, zaradi časovne stiske oz. uporabe »zdrave kmečke pameti« ni prišlo in seja sveta delavcev predvidena za 19. marec, je bila 13. marca odpovedana. Člani sveta delavcev smo se dogovorili, da ostajamo v kontaktih, se medsebojno obveščamo, skratka ostanemo aktivni in hkrati z vzgledom in tudi opozarjanjem, poskrbimo za samozaščitno delovanje sodelavcev. Dogovorjeno pa je bilo tudi, da po potrebi, skladno s poslovnikom, skličem morebitno korespondenčno sejo.

V namen zagotavljanja medsebojne obveščenosti je od ponedeljka 16. marca vzpostavljena telefonska komunikacija med mano in vodstvom podjetja. Že v torek 17. marca, sem se z direktorjem družbe srečal na daljšem in izčrpnem sestanku glede nastalih razmer. Zaradi proaktivnega delovanja članov sveta delavcev, ki me sproti obveščajo o dogajanju na terenu, je vodstvo podjetja nekatere sprejete ukrepe, na našo pobudo, takoj tudi nadgradilo. Hkrati pa so se dodali tudi novi ukrepi. Torej vključenost v sprejemanje odločitev v zvezi z zaščitnimi ukrepi, je posredno preko komunikacije, ki se je vzpostavila za silo zagotovljena.

Dejstvo je, da je v trenutnih razmerah, predvsem neposredno po tem, ko je bila razglašena epidemija in je večina sodelavcev in tudi članov sveta delavcev preventivno ostala doma, nemogoče dosledno in formalno izvajati določila ZSDU in ZVZD-1. Po mojem mnenju, sedaj še bolj kot sicer, učinkovite in hitre rezultate prinaša »neformalna« komunikacija, medsebojno zaupanje in medsebojno spoštovanje oz. držanje ustnih dogovorov!

Ker se bo sedanje stanje očitno še nekaj časa nadaljevalo sem se z direktorjem družbe že dogovoril, da bomo kmalu preko videokonference sklicali korespondenčno sejo sveta delavcev, kjer bomo lahko skupaj prediskutirali aktualno problematiko. V ta namen bom uporabil aplikacijo Zoom, ki že za 14€ na mesec zagotavlja vse potrebno za izvedbo takšnih videokonferenc.

Skratka do »suspenza« konzultativnih pristojnosti sveta delavcev zaradi »izrednih okoliščin« v našem podjetju ni prišlo, člani sveta delavcev smo proaktivni in dialog z vodstvom podjetja je vzpostavljen!

Na koncu bi dodal, da upam, da bo »zatišje« kakršno je bilo v našem podjetju v zadnjih dneh trajalo čim dlje oz. do konca krize! To »zatišje« namreč pomeni, da uporabnikom zagotavljamo nemoteno dobavo pitne vode, problemov ni pri odvajanju odpadne vode, hkrati pa moji sodelavci poskrbijo, da so odpeljani vsi naši odpadki. Prav »smetarji« so po mojem mnenju, te dni po krivici izpuščeni in pozabljeni s strani množičnih medijev, ko je govora o poklicih, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju zdravje!

Lep pozdrav,

Andraž Nemec

Predsednik sveta delavcev


MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA d.o.o.

Poslovodstvo je že v začetku marca oblikovala skupino za spremljanje ukrepov vezanih na korona virus. Temu dejanju je botrovalo dejstvo, da so k nam prišli monterji iz Kitajske. V skupino smo bili vključeni tudi predstavniki zaposlenih – sveta delavcev in sindikata.  Sestanki so se odvijali dvakrat do trikrat tedensko.

Pregled stopnjevanja ukrepov:

 1. Vsi monterji iz Kitajske so morali predhodno opraviti test za korono virus. Po pridobljeni potrditvi, da so vsi testi negativni so lahko prišli v podjetje. Nositi so morali zaščitne maske.
 2. S stopnjevanjem virusa v Sloveniji je bil prvi ukrep obveščanje zaposlenih o zaščitnih ukrepih
 3. Sledila je odpoved vseh potovanj v tujino, ukinili so se sestanki (le avdio – video), obvezna uporaba maske pri zunanjih gostih, prepoved zbiranja zaposlenih pri avtomatih (izključitev), zaprte kadilske cone.
 4. Razširitev ukrepa na zapiranje menze.
 5. S 16. marcem je bil sprejet ukrep dela od doma za režijske delavce.
 6. Omogočeno je bilo, da so ostali doma tudi zaposleni, ki niso imeli varstva za otroke ter rizične skupine.
 7. Proizvodnim delavcem smo priskrbeli zaščitne maske, delo pa organizirali z upoštevanjem varnostne razdalje.
 8. Prihajalo je do prekinitve nabavnih tokov, pritožbe delavcev na delo z maskami. Z 20. marcem smo podjetje zaprli.
 9. Dogovorjeno je bilo zaprtje za 14 dni. V tem času bodo zaposleni koristili viške ur, star dopust in max ¼ novega letnega dopusta.
 10. Dogovor s poslovodstvom o podaljšanju pogodb delavcem za določen čas  za dodatni mesec.
 11. Podali smo predlog za enkratno nagrado delavcem , ki so delali v času epidemije.
 12. Dogovor glede podaljšanja ukrepov sledi v prvih dneh aprila.

V začetku meseca maja se dosedanjemu svetu delavcev izteče mandat. V podjetju je tekel kandidacijski postopek. Glede na dogodke, ko tega ni bilo mogoče izvesti smo podali pobudo poslovodstvu, da se postopek zamrzne dokler se situacije ne normalizira. V tem času pa poslovodstvo priznava dosedanji svet delavcev. Predlog je bil pozitivno sprejet.

Lep pozdrav,

Andrej Valetič

Predsednik sveta delavcev MAHLE


ELEKTRO GORENJSKA d.d.

KRONOLOGIJA UKREPOV IN DELO SVETA DELAVCEV (SD) V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (COVID-19)

Glede na to, da Elektro Gorenjska, d. d., spada med kritično infrastrukturo, smo aktualne krizne razmere v zvezi s koronavirusom (COVID-19) vzeli zelo resno. V nadaljevanju je opisana kronologija ukrepov.

24.2. 2020 je SD na svoji 10. redni seji prvič razpravljal o COVID-19 in o aktivnostih uprave v zvezi s tem. Predvsem smo izpostavili zaposlene, ki prihajajo v stik z zunanjimi osebami (vložišča, delavci na terenu), če imajo zagotovljeno varno delovno mesto in vsa potrebna zaščitna sredstva.

11.3. 2020 smo vsi zaposleni s strani uprave prejeli prvo opozorilo na prisotnost COVID-19 in priporočila od NIJZ in tako dobili prve napotke in ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Poleg že vseh znanih ukrepov in priporočil je uprava ustanovila skupino za krizno vodenje in pooblastila osebo, katero lahko zaposleni kontaktiramo glede vprašanj v zvezi s COVID-19. Pooblaščena oseba je zadolžena za VZD, hkrati je tudi član SD, zato imamo tako informacije iz prve roke.

12.3. 2020 smo prejeli natančna navodila še s strani vodij služb, ki so za posamezne službe določili konkretne ukrepe glede na različnost opravljanja dela.

Istega dne smo z namenom zaščite zaposlenih zaprli informacijski pisarni na območju Kranja in Žirovnice.

13.3. 2020 smo bili zaposleni s strani Sektorja za IKT obveščeni o možnosti zlorabe hekerskih napadov in njihovega izkoriščanja krizne situacije.

Tega dne je uprava naslovila apel na vse sodelavke in sodelavce, ki spadajo v rizične skupine (astma, pljučne bolezni, srčni bolniki, diabetes, hipertenzija, ipd.),  nosečnice in posameznike z boleznijo oslabljenega imunskega sistema in jih zaprosila, da v najkrajšem možnem času, tudi z namenom ohranitve njihovega zdravja, to sporočijo pooblaščeni osebi in preventivno ostanejo doma.

Tega dne nas je (SD in oba sindikata) uprava obvestila o sodelovanju, usklajevanju in skupnih ukrepih Elektra Gorenjska in ostalih distribucijskih podjetij, ki delujejo v gospodarskem interesnem združenju za distribucijo  električne energije (GIZ DEE) v povezavi z Covid-19.

Uprava je socialne partnerje obvestila, da se pripravljajo ukrepi za zaposlene, z napotilom za delo od doma oz. se jih napoti na čakanje na delo doma zaradi poslovnih razlogov.

15.3. 2020 je bil sprejet sklep, da s 16. 3. 2020 čim več zaposlenih ostane doma.

16.3. 2020 se je sklep o spremenjenem načinu izvajanja dela začel izvajati. Približno tretjina zaposlenih dela od doma, tretjina je na čakanju na delu od doma, manj kot tretjina jih hodi v službo za zagotavljanje osnovnih funkcij podjetja in zagotavljanje dobave električne energije. Sindikata sta zaposlene sproti obveščala o pravicah in dolžnostih glede omenjenega ukrepa. Vodje služb so bili zadolženi za določitev in razporeditev načina dela. Velik napor je bil vložen za vzpostavitev pogojev za dela od doma.

Posebna pozornost je bila namenjena daljinskemu centru vodenja, njeni posadki in podpornim službam v primeru zaostrovanja razmer (vzpostavitev rezervnega centra). Prav tako so posebna navodila prejeli delavci na terenu vključno z zaščitno opremo.

18. – 20. 3.2020

Predsednik uprave je vzpostavil direktno komunikacijo (sestanki) s predsednikom SD in obema predsednikoma sindikata, z namenom razprave o nastali situaciji in možnih pomanjkljivostih. Uprava je podala predlog po možnosti izvedbe kolektivnega dopusta za vse zaposlene v tednu od 23. do 27. 3. 2020. Tako SD kot sindikata smo na ločenih sestankih zavzeli skupno stališče, da ukrep ni na mestu in nestrinjanje podprli s konkretnimi dejstvi. Uprava je naša dejstva upoštevala.

Potekala je tudi izmenjava mnenj med SD vseh petih elektrodistribucijskih podjetij.

23. – 27. 3. 2020

 • V tem tednu nas je uprava redno obveščala o krizni situaciji tako v podjetju, kot o priporočilih Vlade RS in civilne zaščite Gorenjske.
 • Skupina za krizno vodenje se sestaja dnevno prek video konference (Teams) in spremlja ter obvladuje nastalo situacijo.
 • Potekajo redni sestanki uprave in socialnih partnerjev preko video konference
 • Vodje služb uspešno koordinirajo in nadzirajo delo in ga ocenjujejo kot uspešno (tako delo od doma, kot v podjetju).
 • Uspešno se privajamo na nov način komunikacije – video konference.

Zaključek

 • Vse aktivnosti za preprečitev COVID-19 in opravljanja dela bodo potekala tudi v naslednjih dneh.
 • SD je vključen v problematiko in nastalo situacijo ter jo budno spremlja.
 • SD ugotavlja, da se je uprava skupaj s skupino za krizno vodenje v podjetju lotila nastale situacije zelo profesionalno in odgovorno (obveščenost, navodila, ukrepi, zaščitna sredstva…). SD se upravi zahvaljuje za korektno sodelovanje.
 • SD s strani zaposlenih ni prejel negativnih mnenj glede nastale situacije in ugotavlja, da je situacija pod kontrolo.
 • SD bo o situaciji o COVID-19 razpravljal na rednih in korespondenčnih sejah do nadaljnjega.
 • V Elektru Gorenjska zaradi COVID-19 ni bila motena oskrba z električno energijo.

Elektro Gorenjska na dan 30. 3. 2020 nima potrjene okužbe zaposlenega s COVID-19. Zabeležena sta bila dva primera, kjer smo takoj ukrepali glede na dana navodila, in sicer:

 • Sodelavec se je takoj, ko je izvedel, da je bil z osebo, ki je imela potrjeno okužbo, samoizoliral, o tem obvestil koordinatorja in ostal doma v karanteni. Nadaljnjo obravnavo je izvedel s svojim osebnim zdravnikom.
 • Sodelavec se je na delu slabo počutil in začel kašljati. Takoj je zapustil delovno mesto, obvestil pristojne in ostal doma v karanteni. Pisarno in širšo okolico se je ustrezno razkužilo in prezračilo.

Vse zaposlene prosimo za dosledno upoštevanje vseh navodil, prav tako priporočil pristojnih inštitucij. V kolikor ni potrebno, ostanite doma.

Pazite na svoje zdravje.

Predsednik Sveta delavcev Elektra Gorenjska

Borut Jereb


DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM) proizvede dobro četrtino vse slovenske električne energije. V naših prostorih je ob centru za vodenje proizvodnje DEM tudi center za celotno bilančno skupino HSE, ki proizvede 2/3 električne energije v Sloveniji. Skupaj z ostalimi proizvajalci se v teh dneh še bolj zavedamo poslanstva in dolžnosti, da zagotavljamo varno, stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije in posledično nemoteno preskrbo za gospodinjstva, ustanove in gospodarske subjekte. Na podlagi odloka MI sodimo med infrastrukturne družbe izrednega pomena.

V DEM smo ob prvi javni informaciji, 24. februarja, da obstaja sum okužbe s korona virusom znotraj Republike Slovenije, nemudoma sprejeli osnovne preventivne ukrepe za preprečitev širjenja omenjenega virusa ter določene varnostne (zaščitne) ukrepe in naloge za zmanjšanje tveganja pred okužbo. V naslednjih dneh smo ukrepe dopolnjevali in nadgrajevali ter 12. marca zaposlenim, ki jim delovni proces omogoča, odredili delo od doma. Slednje namreč ni mogoče za opravljanje nujnih del, torej vzdrževanje proizvodnih objektov, proizvodnja električne energije in Center vodenja.

V tem trenutku vsi poslovni procesi družbe potekajo razmeram primerno, a nemoteno. V primeru dodatnih zaostritev pa imamo pripravljene tudi dodatne ukrepe za zagotavljanje nemotene proizvodnje, in sicer bodo ekipe sodelavcev na vseh objektih in v Centru vodenja neprekinjeno sedem dni, nato jih bodo zamenjale druge ekipe; prve pa bodo odšle domov v samo izolacijo ter se po tednu dni vrnile na objekte.

Zaradi stalno se spreminjajočih se razmer je sodelovanje s predstavniki zaposlenih potekalo sicer dokaj neformalno a konstruktivno. Oba predsednika zaposlenih (predsednik SD in sindikata) sva bila sproti obveščana, sodelovala na razgovorih s poslovodstvom imela možnost podati mnenja in predloge … Na DEM imamo dobro delujoč odbor VZD in PV sestavljen iz po dveh članov sindikata in sveta delavcev ter strokovnega sodelavca, ki obravnava vse ukrepe poslovodstva ter predlaga svetu delavcev v sprejetje ustrezne sklepe, ki smo jih sprejeli na videokonferenčni seji.

Zaradi izrednih okoliščin vezanih na širjenje korona virusa SARS-CoV-2 in preprečevanja nastajanja bolezni COVID-19, ki jo virus povzroča, smo v prvih dobrih dveh tednih oziroma do 29. marca, uporabili dve obliki dela, in sicer:

 • Stalna prisotnost na delovnem mestu za tiste zaposlene, katerih prisotnost je nujno potrebna za nemoteno nujno vzdrževanje in obratovanje proizvodnih enot in
 • Opravljanje dela od doma oziroma pripravljenost na domu zaradi nastopa izjemnih okoliščin, za vse ostale zaposlene.

Vsa prizadevanja smo, ob tem, da imamo ves čas v prvi vrsti v mislih zdravje sodelavcev, usmerili v zagotavljanje temeljne dejavnosti naše družbe – zagotavljanja varnega in stabilnega obratovanja objektov in s tem proizvodnje električne energije ter izvajanje in zaključevanje nujnih vzdrževalnih del (remonti in revizije). To se od nas v teh izjemnih razmerah pričakuje. Nujno potrebni podporni procesi proizvodnji električne energije se zagotavljajo z delom od doma dokler ni neobhodne potrebe, da se odpravi napaka na napravah za proizvodnjo električne energije. Takrat se strokovno usposobljeni zaposleni napoti na objekt, da napako odpravi.

Na podlagi ocene odbora VZD in PV DEM je SD DEM sprejel sklep/ugotovitev, da predstavljeni in sprejeti ukrepi tečejo v pravo smer za zagotavljanje varnosti zaposlenih. Svet delavcev poziva vodstvo, da se zaradi zagotavljanja optimalne preprečitve okužb zaposlenih izvaja izključno dela, ki so nujno potrebna za zagotavljanje proizvodnje električne energije in ustrezne pretočnost proizvodnih objektov.

Potek aktivnosti:

24.02.    Obveščanje zaposlenih glede prvih ukrepov za preprečitev virusnih obolenj v skaldu s smernicami NIJZ

25.02.    Navodila za zaposlene in obiskovalce

26.02.   Navodila za potnike ki prihajajo iz rizičnih območij

27.02.    Obveščanje zunanjih izvajalcev glede ukrepov in prepovedi menjave delcev na delovišču; Obveščanje zaposlenih kaj je koronavirus; Določitev obsega  ključnega kadra za zagotavljane nemotene proizvodnje

2.03.      Seznanitev zaposlenih s postopkom v primeru okužbe

9.03.      Omejitev dostopa v dispečerski center; Ponovno opozorilo zaposlenim glede upoštevanja navodil; Preklic delovanja muzeja HE Fala

10.03.    Izdaja navodil za preventivo obiskovalcev

11.03.    Popolna prepoved zamenjave osebja zunanjih izvajalcev; Prepoved vstopa vseh obiskovalcev, udeležba zaposlenih na  zunanjih sestankih, službenih srečanjih, konferencah in podobno; Dobava zaščitnih mask FFP 2 in FFP 3 in dodatnih razkužil za roke; Načrt obratovanja CV DEM v primeru izrednih razmer (pandemija)

12.03.    Delo na/od doma; Ocenitev tvegana iz vidika VZD za delo na/od doma in določitev ukrepov; Preverjanje in odstranjevanje vseh virov vžiga v času zaposlenih na delo od doma

14.03.    Izdelava ocene tveganja in določitev ukrepov za uporabi skupne delovne opreme; Določitev preventivnih ukrepov na skupni delovni opremi

15.03.    Načrt delovanja IKT v primeru izrednih razmer (pandemija); Načrt delovanja Strokovne podpore v primeru izrednih razmer (pandemija); Načrt obratovanja proizvodnih objektov DEM v primeru izrednih razmer (pandemija)

16.03.   Izdelava navodil za uporabo zaščitnih mask

17.03.   Izdelava navodil in določitev ukrepov za delo s vhodno pošto in fizično dokumentacijo

20.03.   Izdelava piktograma za prepoved vstopa na kontaminirano območje

23.03.    Naročilo IR termometrov

26.03.    Revizija navodila za higieno skupne delovne opreme in prostorov; Revizija navodil za uporabo osebne varovalne opreme za preprečitev prenosa  COVID-19; Revizija protokola razporejanja osebne varovalne opreme za preprečitev prenosa COVID-19; Revizija  navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2; Revizija navodila ravnanje s vhodno pošto in fizično dokumentacijo v skupni uporabi za namenom preprečevanja prenosa virusnih obolenj; izdelava navodila za izolacijo, čiščenje in razkuževanje prostorov okuženih z virusom SARS-CoV-2: Izdelava navodila za hitro ugotavljanje znakov akutne okužbe dihal.

Vladimir Šega

Predsednik sveta delavcev DEMTERMOPOL d.o.o.

Najprej moram povedati, da sem mnenja, da je v teh časih zelo pomembno, da delavski predstavniki še bolj tesno sodelujejo z vodstvom pri sprejemanju ukrepov, bodisi ukrepov za preprečevanje morebitne okužbe ali pa ukrepov glede delovanja podjetja v času krize. V podjetju Termopol d.o.o. smo delavski predstavniki vseskozi vpeti v dogajanje.

Pred pojavom prve okužbe v državi temu problemu nismo posvečali pretirane pozornosti. Razlogi za to so med drugim tudi, da naša proizvodnja dela predvsem za nemški trg in da direktnega stika z drugimi državami nimamo, obstaja pa posredni. Imamo tudi relativno malo zaposlenih, ki v veliki večini ne potujejo pogosto v druge države. Kasneje smo začeli situacijo spremljati bolj podrobno in začeli izvajati nekatere ukrepe, kot naprimer postavljanje dodatnih razkužilnikov za roke na določenih mestih.

Delavski predstavniki smo se z vodstvom vseskozi pogovarjali o razvoju dogodkov. Ker se je situacija v državi iz dneva v dan slabšala, je svet delavcev na pobudo vodstva, dne 12.3.2020 sklical zbor delavcev. Zbor delavcev je zaradi razmer potekal zunaj pred podjetjem, vodstvo pa je zaposlene seznanilo z nekaterimi preventivnimi ukrepi v podjetju in odgovorilo na vprašanja zaposlenih. Ker je bilo za ponedeljek 16.3.2020 napovedano da se zapirajo vse varstvene in izobraževalne ustanove v Sloveniji, je vodstvo sprejelo ukrep, ki je zaposlenim omogočil, da prilagodijo delovni čas svojim potrebam. Kdor je želel je lahko zamenjal izmeno (delamo na dve izmeni), omogočena je bila zamaknitev delovnega časa ali pa možnost dela za krajši delovni čas, pri čemer zaposleni koristijo presežne ure (v našem podjetju je omogočeno, da ima posameznik negativno stanje ur (-40 ur)).  Prav tako je bilo vsem zaposlenim omogočeno koriščenje ur in dopusta brez omejitev (v primeru, da kdo v danih razmerah ni želel tvegati s prihodom v službo).

Ukrepom za preprečevanje morebitne okužbe, sprejetimi pred in na zboru delavcev smo postopoma dodajali nove, pri prav vseh pa smo delavski predstavniki in vodstvo sodelovali, bodisi je predlog ukrepa prišel z ene ali druge strani.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE MOREBITNE OKUŽBE V PODJETJU:

 • Po celotni proizvodnji, na vseh oddelkih in pisarnah ter na vseh “kritičnih točkah” smo razdelili razkužila (na voljo so tudi zaščitne rokavice).
 • Zaposlene se osvešča glede pomembnosti umivanja rok, držanja medsebojne distance, higiene kašlja, ter drugih ukrepov, ki jih priporoča NIJZ.
 • Za vse zaposlene se odredi obvezno nošenje zaščitnih mask (zaradi pomanjkanja smo jih dobili dokaj pozno).
 • Vsem, ki kažejo kakršnekoli znake prehlada ali podobno se svetuje naj preventivno ostanejo doma.
 • Prepove se vstop v podjetje vsem nezaposlenim.
 • Razkuževanje vseh kritičnih površin (kljuke,ograje, itd.) večkrat dnevno. Na predlog delavskih predstavnikov se je za opravljanje tega dela objavil hiter razpis. Zaposleni, ki so se javili za to delo bodo ustrezno nagrajeni.
 • V jedilnici smo najprej omejili število oseb in temu primerno zamaknili odmor za malico, kasneje pa smo do nadaljnega odpovedali vse tople obroke. Za malico poskrbi vsak sam, posamezniku pa pripada polno nadomestilo v višini 6,20 eura.
 • Odpovejo se vsi nenujni prevozi z našim kombijem.

Kljub vsemu dogajanju po Sloveniji in svetu, je naše podjetje vseskozi obratovalo dokaj normalno, smo pa zaradi zmanjševanja naročil začasno prekinili sodelovanje z nekaterimi zunanjimi izvajalci. Zadnje dneve v marcu se je med zaposlenimi vse glasneje začelo govoriti o morebitnem odpuščanju, zato smo v torek 31.3.2020 sklicali izredno sejo sveta delavcev, na kateri so bili prisotni tudi člani izvršnega odbora sindikata, ter vodstvo podjetja.

Svet delavcev je v sodelovanju z izvršnim odborom sindikata vodstvu predstavil jasno stališče, da nasprotujemo kakršnemukoli odpuščanju v času epidemije. Izjema so le morebitni dogovori, saj imamo kar nekaj zaposlenih, ki izpolnjujejo, ali pa bodo v kratkem izpolnjevali pogoje za upokojitev.

Vodstvo je poudarilo, da odpuščanje ni v interesu nikogar, in da je to zadnja stvar ki se je bomo posluževali, da pa je potrebno biti v teh nepredvidljivih časih pripravljen na vse. Delavskim predstavnikom je bilo tudi zagotovljeno, da bomo o vseh ukrepih pravočasno obveščeni. Vodstvu smo izrazili podporo in predlagali nekaj ukrepov glede nadaljnega delovanja, in sicer:

 • Zaposleni, ki imajo še neizkoriščen lanski dopust naj ga pokoristijo, ker zaradi nepredvidljivih razmer obstaja možnost da jim lanski dopust propade.
 • Izkoristi naj se pomoč države.
 • Uvede se naj skrajšani delovni čas.
 • V času po teh izrednih razmerah naj se še več energije usmeri v prodajo.

V primeru, da kljub vsem naporom pride do odpuščanja smo predlagali:

 • Že zdaj se povežimo z lokalnimi podjetji, z namenom da našim zaposlenim omogočimo zaposlitev drugje, bodisi trajno ali pa z možnostjo vrnitve v naše podjetje, ko prebrodimo krizo. Podjetja bodo trenutno situacijo premagovala različno uspešno in verjamem, da bodo nekatera potrebovala tudi dodaten kader.
 • Z zaposlenimi, ki bi jih bili primorani odpustiti ohranimo stik in jim omogočimo, da se vrnejo v naše podjetje, ko bo situacija to dopuščala.

Vodstvo bo o predlogih razmislilo in jih uporabilo, če bo to potrebno.

V zadnjih dneh smo predsednik sveta delavcev, predsednica sindikata in vodstvo v konstantnih pogovorih. Dnevno ocenjujemo situacijo in spremljamo razvoj dogodkov. Seveda tudi redno osveščamo zaposlene o pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov.

Podjetje še vedno obratuje, nam pa počasi zmanjkuje novih naročil. Vsi skupaj upamo, da se situacija čimprej izboljša in da se čimprej vrnemo tja kjer smo bili pred nekaj meseci.

Vse dobro vsem in ostanite zdravi!

Urban Krajnc, predsednik sveta delavcev podjetja Termopol d.o.o.