Izobraževanja

Izobraževanja
15
marec
Slike 5
Webinar: KAJ ZAPISATI V PROGRAM DELA SVETA DELAVCEV V PODJETJU?
9:00 dop - 2:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

»Da ne bomo zardevali ob vprašanjih sodelavcev, kakšna je pravzaprav vloga in kaj počne svet delavcev v podjetju?« Za uspešen razvoj sodobne ekonomske demokracije...

24
marec
20200930_091459
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! PREDNOSTI IN PASTI PRI UVAJANJU DELA NA DOMU
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Delo na domu postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela – zaradi epidemije COVID-19 marsikdaj celo nujen. Pozitivni učinki se lahko kažejo...

08
april
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 DNI)
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški koncept...

22
april
2938-132295
KAKO POSTOPATI, ČE SE Z ODLOČITVAMI DELODAJALCA NE STRINJAMO? – Reševanje delovnih sporov
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Različni spori so del vsakdanjega življenja, tako na osebnem kot na poslovnem področju in podjetja se med seboj ne razlikujejo po tem ali spore...

Revija

Revija

LETNIK XXIV, LETO 2020, ŠT. 6

UREDNIKOV KOMENTAR
      Nemška in avstrijska produktivnost zaposlenih v Sloveniji le »mokre sanje«?

AKTUALNA TEMA
      Dr. Valentina Franca: Delavski predstavniki nepogrešljivi pri premagovanju posledic epidemije

NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH
      Mag. Leja Drofenik Štibelj: Trend širitve lastništva zaposlenih – naj se pridruži tudi Slovenija?
      Gregor Berkopec: Aktualni problemi vključevanja zaposlenih v lastniško strukturo
      Mag. Tej Gonza: Zakon o udeležbi zaposlenih v lastništvu

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Rado Bohinc: Nujna prenova Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
      Dr. Mato Gostiša: Vloga delavskih predstavništev v postopkih individualnega in kolektivnega odpuščanja delavcev

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Mitja Gostiša: »Omejitve« glede sestajanja svetov delavcev v času antikorona ukrepov

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige