Izobraževanja

Izobraževanja
06
april
Certifikat ZSDS: TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV (2 dni)
8:30 dop - 5:00 pop
Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih...

19
april
Spoznajmo ZSDU: PRENOVA PARTICIPACIJSKEGA DOGOVORA – S praktičnim vzorcem
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) oz. tako imenovani „participacijski dogovor“ je osrednji in...

11
maj
Proaktivno delovanje svetov delavcev: KAJ MORA SVET DEAVCEV VEDETI O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Naslovno vprašanje se nanaša na dolžnost delodajalca – da v skladu z 92., 93. in 94. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)...

25
maj
Interaktivna delavnica: „NE KRILI Z ROKAMI“ IN TISOČ LAŽI O GOVORICI TELESA
8:30 dop - 3:15 pop
URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c

Opazujemo, kar vidimo, srkamo, kar slišimo, zapečatimo pa tisto, kar čutimo! Samo dve govorici telesa sta na vsem svetu – sproščena in nesproščena. Katere...

Revija

Revija

LETNIK XXVII, LETO 2023, ŠT. 1

UVODNIK
      Dr. Elizabeta Zirnstein:  Zaustaviti nedopustne zlorabe opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

AKTUALNA TEMA
      ZSDS:
  Pobuda ZSDS za dopolnitev 85. člena Zakona o delovnih razmerjih

NOVOSTI IZ ZAKONODAJE
      Andreja Toš Zajšek:  Spremembe in dopolnitve ZDR-1 zaradi uskladitve z novimi direktivami
      Aljoša Polajžar:  Prijava kršitev predpisov v okviru organizacij – kaj prinaša nov Zakon o zaščiti prijaviteljev?

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE
      Študijsko srečanje članov ZSDS v Telekomu Slovenije:  Intervju s predsednikom uprave
      Špela Fortin:  V Telekomu Slovenije smo #povezani, tudi prek funkcije delavskega direktorja
      Dušan Pišek:  Svet delavcev Telekoma Slovenije je vpet v celotno poslovanje podjetja
      Andrej Cigut:  Med vodstvom in Svetom delavcev GVO poteka stalna komunikacija in posveti
      Bojan Puhek:  Predstavitev Sveta delavcev TSmedia
      Janez Anžič:  Predstavitev Operativnega centra kibernetske varnosti Telekoma Slovenije

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
      Dr. Danijela Brečko:  Stres in izgorevanje – podpora zaposlenim in vloga svetov delavcev

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH V SVETU
      Mag. Leja Drofenik Štibelj:   Eksponentna rast podjetij v lasti zaposlenih po uvedbi davčnih spodbud v Veliki Britaniji

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
       Dr. Mato  Gostiša:  Če prodaš delo, prodaš človeka!

PRAVNA  MNENJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Celotno besedilo knjige

Ekonomska demokracija v 21 stoletju (iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja): »Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. Celotno besedilo knjige