Za dodatne informacije lahko kontaktirajte mag. Rajka Bakovnika na GSM: 041/398 258 ali po elektronski pošti: [email protected]


Oglejte si tudi:
Certifikat ZSDS | Izobraževanje posebej za vaše podjetje


27
oktober
VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA VZD – diskusija z direktorjem inšpekcije nadzora VZD in izmenjava dobrih praks
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Celotno vabilo s programom   Epidemija Covid-19 je dodobra zarezala tako v naša osebna kot poslovna življenja ter v marsikaterem poslovnem okolju poskrbela za...

11
november
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 dni)
8:30 dop - 6:45 pop
Kongresni center ADRIA - ANKARAN, Jadranska cesta 25

  PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški...

26
november
PODJETNIŠKI VIDIK SODOBNEGA PLAČNEGA SISTEMA IN MOTIVACIJE ZAPOSLENIH – Vloga svetov delavcev!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

V uspešnih podjetjih sodobni plačni sistemi v največji meri podpirajo osebni razvoj ter krepijo dodatno motivacijo zaposlenih za rast kakovosti dela in življenja v...

14
december
17-PC060027
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 3:30 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

12
oktober
Zaščiteno: TRADICIONALNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE (2 dni)
8:30 dop - 3:00 pop
Kongresni center ADRIA - ANKARAN, Jadranska cesta 25

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

27
september
Zaščiteno: AKTUALNI IZZIVI DELOVANJA SVETOV DELAVCEV PRI UVAJANJU DELA NA DOMU
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, HOTEL AZUL, Šuceva 26, Kranj

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

15
september
03-P9180215
17
junij
Zaščiteno: KOMUNIKACIJA in/ali MANIPULACIJA – Kako komunicirati v menedžerskem okolju in uspešno uveljavljati interese zaposlenih?
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, Hotel Azul - Kranj, Šuceva 26

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

09
junij
Zaščiteno: NOVOST: NADZOR NAD FINANČNIM ZDRAVJEM PODJETJA – Poslovne finance za člane svetov delavcev
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčna dvorana, Hotel Azul - Kranj, Šuceva 26

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

27
maj
26-PC060040
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 dni)
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Celotno vabilo PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in...

12
maj
2718-763016
ODPOVEDANO ZARADI UKREPOV V ZVEZI S COVID-19!!! NALOGE IN NAČIN DELA SVETOV DELAVCEV NA EKONOMSKEM PODROČJU – Za aktivno soupravljanje!
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Celotno izobraževanje, ki predstavlja popolno NOVOST v slovenskem prostoru, bo namenjeno predvsem iskanju odgovorov/rešitev/priporočil »Kako naj sveti delavcev in predstavniki delavcev v nadzornih svetih...

22
april
2938-132295
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – KAKO POSTOPATI, ČE SE Z ODLOČITVAMI DELODAJALCA NE STRINJAMO? – Reševanje delovnih sporov
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Različni spori so del vsakdanjega življenja, tako na osebnem kot na poslovnem področju in podjetja se med seboj ne razlikujejo po tem ali spore...

21
april
20200917_120122
Webinar: PARTICIPACIJSKI DOGOVOR NA PAPIRJU IN V PRAKSI – Pravna šola za svete delavcev
9:00 dop - 2:00 pop
Spletno izobraževanje (Zoom)

  Celotno vabilo   Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) oz. tako imenovani „participacijski...

09
april
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS (2 DNI)
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

PROGRAM TEMELJNEGA TEČAJA ZA SVETE DELAVCEV OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in déležniški koncept...

24
marec
20200930_091459
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! PREDNOSTI IN PASTI PRI UVAJANJU DELA NA DOMU
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Delo na domu postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela – zaradi epidemije COVID-19 marsikdaj celo nujen. Pozitivni učinki se lahko kažejo...

15
marec
Slike 5
Webinar: KAJ ZAPISATI V PROGRAM DELA SVETA DELAVCEV V PODJETJU?
9:00 dop - 2:00 pop
Spletno izobraževanje (Zoom)

  Celotno vabilo »Da ne bomo zardevali ob vprašanjih sodelavcev, kakšna je pravzaprav vloga in kaj počne svet delavcev v podjetju?« Za uspešen razvoj...

22
februar
Webinar (Zoom): PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL
10:00 dop - 2:00 pop
Zoom

Praktično razumevanje računovodskih izkazov je tisto temeljno znanje predstavnikov zaposlenih, ki je nujno potrebno za učinkovito spremljanje vseh poslovnih dogodkov, vključevanje svetov delavcev v...

05
februar
20200610_091257
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – VLOGA SVETA DELAVCEV PRI IZDELAVI OCENE TVEGANJA IN NOVE SMERNICE NA PODROČJU VZD
8:30 dop - 3:15 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vloga sveta delavcev na področju zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene je resnično velika – še posebej v razmerah katerim smo...

14
december
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!: OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije.

30
november
20200917_120113
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – VLOGA SVETA DELAVCEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V PRAKSI
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. O tem govori tudi Direktiva EU (89/391) o uvajanju...

17
november
26-PC060040
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

28
oktober
2938-132295
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE/MOBING NA DELOVNEM MESTU V LUČI „(PO)KORONSKIH“ RAZMER
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj določena merila v podjetju veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva...

16
oktober
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – LETNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE
8:30 dop - 4:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo...

30
september
Zaščiteno: KAKO SE SPOPADATI Z IZGORELOSTJO NA DELOVNEM MESTU – Vloga sveta delavcev pri preprečevanju psihosocialnih tveganj
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

17
september
2938-132295
Zaščiteno: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU V ČASU “KORONAVIRUSA” – NA KAJ MORAMO BITI POZORNI?
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

24
junij
26-PC060040
Zaščiteno: Vloga sveta delavcev in sindikata v postopkih odpuščanj presežnih delavcev
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

10
junij
17-PC060027
TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI – komunikacijske veščine za člane svetov delavcev
9:00 dop - 1:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Živimo v času naraščajoče neenakosti, zdravstvenih in gospodarskih kriz,  brezposelnosti, pritiskov … in najboljša praksa vse bolj dokazuje, da se...

28
april
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

V Sloveniji imamo že vrsto let zelo resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

09
marec
Zaščiteno: PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL!
9:00 dop - 2:30 pop
Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8 /nekdanji Hotel Jelovica/

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

21
februar
Študijsko srečanje članov ZSDS v družbi BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
8:30 dop - 3:30 pop
Restavracije GAJ Mozirje, Cesta v Loke 7, 3330 Mozirje

Letos nas je v goste povabil Svet delavcev družbe BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, ki je dolgoletni član našega Združenja in eden od uspešnejših slovenskih svetov delavcev,...

06
december
Sodelovanje SVETOV DELAVCEV in SINDIKATOV na področju varnosti in zdravja pri delu v praksi
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčnem centru BLED ROSE Hotela – Bled, Cesta svobode 8

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. Zato vas tokrat vabimo na skupni strokovni posvet ZSDS...

15
november
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – certifikat zsds
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

28
oktober
Za kakovostno in aktivno delovno okolje vseh skupin zaposlenih v podjetjih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Sodelovanje med sveti delavcev in kadrovskimi službami pri vključevanju zaposlenih v vodenje in upravljanje družbe. Prispevek k uvedbi sodobnega menedžmenta praktično pomeni, da bi...

11
oktober
Letni dvodnevni strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Vabilo s programom

21
september
Študijsko izpopolnjevanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Praga, Bratislava, Dunaj

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na češkem in slovaškem.

13
september
Plačni sistem in motivacija zaposlenih v luči delavskega soupravljanja
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Pri urejanju sistema stimulativnega nagrajevanja, zlasti glede določanja kriterijev za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev, imajo sveti delavcev v podjetjih ključno vlogo. Po določbi 95....

14
junij
Zaščiteno: Izboljšajmo svoje komunikacijske veščine
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

27
maj
Kako sistematično preprečevati in odpravljati kršitve pravic delavcev v podjetjih?
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Celovit pregled (ne)formalnih orodij svetov delavcev in sindikatov za učinkovito izvajanje svoje funkcije na področju zagotavljanja varstva ‚pridobljenih‘ pravic delavcev ter metod in načinov...

14
maj
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:30 pop
Konferenčna dvorana Hotel ASTORIA Bled Prešernova cesta 44

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

08
maj
Izobraževanje za vaše podjetje
12:00 dop - 12:00 dop
Po dogovoru.

Na tem mestu skupaj z vami in samo za vaše podjetje pripravljamo, organiziramo in izvajamo različne izobraževalne programe. Programi so torej narejeni po dogovoru...

17
april
Diskriminacija in trpinčenje (mobing) na delovnem mestu
9:00 dop - 2:30 pop
M Hotel Ljubljana, Derčeva 4 (poleg kina Šiška)

Za aktivno vlogo svetov delavcev pri pospeševanju enake obravnave in varovanju dostojanstva delavcev.

16
julij
nenakost
Certifikat ZSDS
12:00 dop - 12:00 dop

VSEBINA PREDAVANJ OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in...