Za dodatne informacije lahko kontaktirajte mag. Rajka Bakovnika na GSM: 041/398 258 ali po elektronski pošti: [email protected]


Oglejte si tudi:
Certifikat ZSDS | Izobraževanje posebej za vaše podjetje


16
november
26-PC060040
TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

30
november
20200917_120113
VLOGA SVETA DELAVCEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V PRAKSI
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. O tem govori tudi Direktiva EU (89/391) o uvajanju...

14
december
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije.

28
oktober
2938-132295
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE/MOBING NA DELOVNEM MESTU V LUČI „(PO)KORONSKIH“ RAZMER
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj določena merila v podjetju veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva...

16
oktober
ODPOVEDANO ZARADI OMEJITEV V ZVEZI S COVID-19!!! – LETNI DVODNEVNI STROKOVNI POSVET ČLANOV ZDRUŽENJA SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE
8:30 dop - 4:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo...

30
september
Zaščiteno: KAKO SE SPOPADATI Z IZGORELOSTJO NA DELOVNEM MESTU – Vloga sveta delavcev pri preprečevanju psihosocialnih tveganj
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

17
september
2938-132295
Zaščiteno: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU V ČASU “KORONAVIRUSA” – NA KAJ MORAMO BITI POZORNI?
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

24
junij
26-PC060040
Zaščiteno: Vloga sveta delavcev in sindikata v postopkih odpuščanj presežnih delavcev
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

10
junij
17-PC060027
TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI – komunikacijske veščine za člane svetov delavcev
9:00 dop - 1:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Vabilo s programom   Živimo v času naraščajoče neenakosti, zdravstvenih in gospodarskih kriz,  brezposelnosti, pritiskov … in najboljša praksa vse bolj dokazuje, da se...

28
april
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

V Sloveniji imamo že vrsto let zelo resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

09
marec
Zaščiteno: PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL!
9:00 dop - 2:30 pop
Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8 /nekdanji Hotel Jelovica/

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

21
februar
Študijsko srečanje članov ZSDS v družbi BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
8:30 dop - 3:30 pop
Restavracije GAJ Mozirje, Cesta v Loke 7, 3330 Mozirje

Letos nas je v goste povabil Svet delavcev družbe BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, ki je dolgoletni član našega Združenja in eden od uspešnejših slovenskih svetov delavcev,...

06
december
Sodelovanje SVETOV DELAVCEV in SINDIKATOV na področju varnosti in zdravja pri delu v praksi
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčnem centru BLED ROSE Hotela – Bled, Cesta svobode 8

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. Zato vas tokrat vabimo na skupni strokovni posvet ZSDS...

15
november
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – certifikat zsds
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

28
oktober
Za kakovostno in aktivno delovno okolje vseh skupin zaposlenih v podjetjih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Sodelovanje med sveti delavcev in kadrovskimi službami pri vključevanju zaposlenih v vodenje in upravljanje družbe. Prispevek k uvedbi sodobnega menedžmenta praktično pomeni, da bi...

11
oktober
Letni dvodnevni strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Vabilo s programom

21
september
Študijsko izpopolnjevanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Praga, Bratislava, Dunaj

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na češkem in slovaškem.

13
september
Plačni sistem in motivacija zaposlenih v luči delavskega soupravljanja
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Pri urejanju sistema stimulativnega nagrajevanja, zlasti glede določanja kriterijev za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev, imajo sveti delavcev v podjetjih ključno vlogo. Po določbi 95....

14
junij
Zaščiteno: Izboljšajmo svoje komunikacijske veščine
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

27
maj
Kako sistematično preprečevati in odpravljati kršitve pravic delavcev v podjetjih?
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Celovit pregled (ne)formalnih orodij svetov delavcev in sindikatov za učinkovito izvajanje svoje funkcije na področju zagotavljanja varstva ‚pridobljenih‘ pravic delavcev ter metod in načinov...

14
maj
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:30 pop
Konferenčna dvorana Hotel ASTORIA Bled Prešernova cesta 44

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

08
maj
Izobraževanje za vaše podjetje
12:00 dop - 12:00 dop
Po dogovoru.

Na tem mestu skupaj z vami in samo za vaše podjetje pripravljamo, organiziramo in izvajamo različne izobraževalne programe. Programi so torej narejeni po dogovoru...

17
april
Diskriminacija in trpinčenje (mobing) na delovnem mestu
9:00 dop - 2:30 pop
M Hotel Ljubljana, Derčeva 4 (poleg kina Šiška)

Za aktivno vlogo svetov delavcev pri pospeševanju enake obravnave in varovanju dostojanstva delavcev.

16
julij
nenakost
Certifikat ZSDS
12:00 dop - 12:00 dop

VSEBINA PREDAVANJ OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in...