Za dodatne informacije lahko kontaktirajte mag. Rajka Bakovnika na GSM: 041/398 258 ali po elektronski pošti: [email protected]


Oglejte si tudi:
Certifikat ZSDS | Izobraževanje posebej za vaše podjetje


10
junij
17-PC060027
TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI – komunikacijske veščine za člane svetov delavcev
9:00 dop - 1:30 pop
Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Cesta svobode 8, Bled

Živimo v času naraščajoče neenakosti, zdravstvenih in gospodarskih kriz,  brezposelnosti, pritiskov … in najboljša praksa vse bolj dokazuje, da se ključna moč za pozitivne...

24
junij
26-PC060040
Vloga sveta delavcev in sindikata v postopkih odpuščanj presežnih delavcev
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8

Uspešnost in preživetje mnogih podjetij v pogojih globalnega tržnega gospodarstva je vse bolj odvisno od njihove konkurenčnosti, sposobnosti nenehnega prilagajanja spremembam, uvajanja novih tehnologij,...

17
september
2938-132295
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel, Bled

V Sloveniji imajo zaposleni v marsikaterem podjetju resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

23
september
Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na Islandiji
12:00 dop - 12:00 dop
Reykjavik

Tradicionalna študijska izpopolnjevanja članov ZSDS v evropske države so postala že nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov in dobrih tujih praksna področju uveljavljanja sodobnih oblik...

15
oktober
Letni dvodnevni strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije
8:30 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave...

28
oktober
Podjetniški vidik sodobnega plačnega sistema in motivacije zaposlenih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

V uspešnih podjetjih sodobni plačni sistemi v največji meri podpirajo osebni razvoj ter krepijo dodatno motivacijo zaposlenih za rast kakovosti dela in življenja v...

16
november
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

30
november
Vloga sveta delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu v praksi
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. O tem govori tudi Direktiva EU (89/391) o uvajanju...

14
december
Okrogla miza/posvet
12:00 dop - 12:00 dop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

Prednovoletno srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije.

28
maj
Skrb sveta delavcev in sindikata za pravno varnost zaposlenih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center –BLED ROSE Hotel,Bled

V Sloveniji imamo že vrsto let zelo resne težave s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še...

09
marec
Zaščiteno: PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH POROČIL!
9:00 dop - 2:30 pop
Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8 /nekdanji Hotel Jelovica/

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

21
februar
Študijsko srečanje članov ZSDS v družbi BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
8:30 dop - 3:30 pop
Restavracije GAJ Mozirje, Cesta v Loke 7, 3330 Mozirje

Letos nas je v goste povabil Svet delavcev družbe BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, ki je dolgoletni član našega Združenja in eden od uspešnejših slovenskih svetov delavcev,...

06
december
Sodelovanje SVETOV DELAVCEV in SINDIKATOV na področju varnosti in zdravja pri delu v praksi
8:30 dop - 3:00 pop
Konferenčnem centru BLED ROSE Hotela – Bled, Cesta svobode 8

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog predstavnikov delavcev v podjetjih. Zato vas tokrat vabimo na skupni strokovni posvet ZSDS...

15
november
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – certifikat zsds
8:30 dop - 6:45 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

28
oktober
Za kakovostno in aktivno delovno okolje vseh skupin zaposlenih v podjetjih
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Sodelovanje med sveti delavcev in kadrovskimi službami pri vključevanju zaposlenih v vodenje in upravljanje družbe. Prispevek k uvedbi sodobnega menedžmenta praktično pomeni, da bi...

11
oktober
Letni dvodnevni strokovni posvet članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Več…

21
september
Študijsko izpopolnjevanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije
12:00 dop - 12:00 dop
Praga, Bratislava, Dunaj

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na češkem in slovaškem.

13
september
Plačni sistem in motivacija zaposlenih v luči delavskega soupravljanja
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Pri urejanju sistema stimulativnega nagrajevanja, zlasti glede določanja kriterijev za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev, imajo sveti delavcev v podjetjih ključno vlogo. Po določbi 95....

14
junij
Zaščiteno: Izboljšajmo svoje komunikacijske veščine
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

27
maj
Kako sistematično preprečevati in odpravljati kršitve pravic delavcev v podjetjih?
9:00 dop - 2:30 pop
Konferenčni center -Hotel JELOVICA,Bled

Celovit pregled (ne)formalnih orodij svetov delavcev in sindikatov za učinkovito izvajanje svoje funkcije na področju zagotavljanja varstva ‚pridobljenih‘ pravic delavcev ter metod in načinov...

14
maj
Temeljni tečaj za člane svetov delavcev – Certifikat ZSDS
8:30 dop - 6:30 pop
Konferenčna dvorana Hotel ASTORIA Bled Prešernova cesta 44

Osnovni namen certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov...

08
maj
Izobraževanje za vaše podjetje
12:00 dop - 12:00 dop
Po dogovoru.

Na tem mestu skupaj z vami in samo za vaše podjetje pripravljamo, organiziramo in izvajamo različne izobraževalne programe. Programi so torej narejeni po dogovoru...

17
april
Diskriminacija in trpinčenje (mobing) na delovnem mestu
9:00 dop - 2:30 pop
M Hotel Ljubljana, Derčeva 4 (poleg kina Šiška)

Za aktivno vlogo svetov delavcev pri pospeševanju enake obravnave in varovanju dostojanstva delavcev.

16
julij
nenakost
Certifikat ZSDS
12:00 dop - 12:00 dop

VSEBINA PREDAVANJ OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA IN VLOGA SVETA DELAVCEV /predavanje, razprava, test/ Uvod: ekonomska neenakost, nevzdržnost današnjega kapitalizma, intelektualni kapital, družbena odgovornost podjetij in...