Za vaše podjetje pripravljamo, organiziramo in izvajamo različne izobraževalne programe. Programi so torej narejeni po dogovoru in zadovoljujejo specifične potrebe podjetja.

Takšna interna izobraževanja v zadnjih letih zelo naraščajo, saj so številni sveti delavcev odkrili prednosti in koristi izobraževanja vseh svojih članov in drugih delavskih predstavnikov v samem podjetju. Poleg pridobivanja potrebnih novih znanj, so takšna izobraževanja tudi odlična priložnost za prenašanje že osvojenih znanj posameznikov znotraj samega podjetja in hkrati tudi priložnost za krepitev medsebojnega sodelovanja.

Programe pripravljamo skupaj z izkušenimi predavatelji, strokovnjaki in praktiki za reševanje konkretnih problemov. Poudarek je na uporabnih znanjih in izkušnjah, ki jih dopolnjujemo tudi z ustrezno strokovno literaturo. Pri predavanjih uporabljamo sodobne metode aktivnega dela z odraslimi. Skupine štejejo med 10 in 25 oseb, kar omogoča aktivno sodelovanje vseh udeležencev.

Priprava programov:

 • seznanitev s potrebami, cilji in ciljnimi skupinami
 • razgovor z delavskimi predstavniki, intervju ali vprašalnik za seznanitev z glavnimi izobraževalnimi problemi v podjetju
 • izdelava podrobne analize izobraževalnih potreb
 • priprava predloga programa in ponudbe (vsebina, izvajalci, čas, cena)
 • skupna obravnava predloga programa in potrditev vsebine

Organizacija izvedbe izobraževanja:

 • oblikovanje končnega programa s temami, izvajalci, učnim gradivom, konkretnimi primeri in izobraževalnimi metodami
 • skupni dogovor o času in kraju izobraževanja
 • izvedba in vrednotenje izobraževanja – ugotavljanje zadovoljstva udeležencev s primernostjo vsebine, s kvaliteto in načinom predavanja, z ustreznostjo prejetega gradiva in organizacijo izvedbe izobraževanja
 • analiza vprašalnikov, ugotavljanje potreb po dodatnem izobraževanju in skupno načrtovanje novih izobraževalnih aktivnosti

Prednosti in koristi tovrstnega izobraževanja:

 • programi so narejeni po dogovoru in na podlagi specifičnih potreb vašega podjetja
 • izobraževanje je približano uporabnikom in omogoča udeležbo vseh članov svetov delavcev in drugih delavskih predstavnikov v vašem podjetju
 • vaje in delavnice so prilagojene dejavnosti vašega podjetja in omogočajo reševanje konkretnih problemov
 • takšno izobraževanje nudi tudi priložnost za prenašanje že osvojenih znanj posameznikov znotraj podjetja in za krepitev medsebojnega sodelovanja vseh delavskih predstavnikov
 • cenovno ugodna rešitev, ki omogoča izobraževanje čim širšemu krogu

   

Za dodatne informacije lahko kontaktirajte mag. Rajka Bakovnika na GSM: 041/398 258 ali po elektronski pošti: [email protected]