Center za participativni menedžment je specializirana organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem, svetovanjem in raziskavami na področju uveljavljanja delavske participacije kot ključnega elementa družbene odgovornosti podjetij v pogojih sodobne ekonomije znanja, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in zavzetosti zaposlenih.

Center vodi mag. Rajko Bakovnik, univ. dipl. organizator dela in magister znanosti s področja integralnega upravljanja kakovosti, ki je svoje prve delovne in strokovne izkušnje pridobival v treh slovenskih podjetjih, v katerih je opravljal različna strokovna in vodstvena dela. Je avtor številnih strokovnih člankov s področja razvoja sistema delavske participacije in nosilec izobraževalne dejavnosti v okviru Združenja svetov delavcev Slovenije, v katerem opravlja tudi funkcijo namestnika generalnega sekretarja. Kot predstavnik delavcev je doslej deloval v štirih nadzornih svetih, en mandat je vodil svet delavcev večje gospodarske družbe in profesionalno tudi največjo gorenjsko sindikalno organizacijo.

CPM izobraževanje d.o.o.
Visoko 50, 4212 Visoko
Tel.: (04) 253 60 20, Faks: (04) 253 60 22
GSM: (041) 398 258
E-mail: [email protected]